W Pile powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE

W Pile powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE. Formalnie zainicjowane zostało w listopadzie 2018 r. Inwestycję realizuje GWDA sp. z o.o. w Pile.

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile” przybrało realne kształty.
Fakt zaawansowanych prac budowlanych – postawienia paneli fotowoltaicznych oraz kontenera biurowego, w którym prowadzone będą badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii, był okazją do przekazania informacji z „placu budowy”.

O celach Centrum mówili Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, oraz członkowie konsorcjum, Kierownik Pracowni Matematyki Fizyki i Chemii PWSZ prof. nadzw. dr Stanisław Różański, oraz Prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski.
Podczas spotkania, zostały zaprezentowane postępy w realizacji inwestycji, jak również przedstawiono jej główne założenia, jakimi są:

  • konkurencyjna gospodarka regionu pilskiego,
  • wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły
  • optymalizacja gospodarki energetycznej przedsiębiorstw.

Umowę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”  podpisano 8 listopada 2018 roku.

Projekt ten, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł, zakłada utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, i został zrealizowany na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

Źródło i zdjęcie: GWDA sp. z o.o. w Pile

 

This post is also available in: polski