W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się jubileuszowa V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2017. Przez dwa dni, 25 i 26 kwietnia dyskutowano o wyzwaniach stojących przed rozwojem polskiej energetyki.

Reklama

Temat przewodni spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”. Rozmawiano o tym jak powinna kształtować się strategia bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy gospodarki. Analizowano, czy Polska powinna włączać się aktywnie w takie przedsięwzięcia jak złoża w Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów.

Bez energetyki nie ma bezpieczeństwa

Pozwoliło to podjąć dyskusję nad kwestią odbudowy narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności. W tym kontekście istotne było omówienie nowych projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i możliwości wykorzystania własnych zasobów surowcowych na rzecz rozwoju gospodarczego. Wnioski były kluczowe dla dalszej części dyskusji na temat polityki energetycznej i surowcowej Polski w perspektywie 2020 i 2030 roku. Uwzględniono w niej wątek przyszłości energetyki węglowej i OZE w kraju.

Razem czy osobno?

Kolejna część Szczytu poświęcona została „Współpracy energetycznej państw basenu Morza Bałtyckiego”. Główne pytanie, jakie postawili moderatorzy brzmiało ,,Czy państwa z regionu Morza Bałtyckiego powinny współpracować w obszarze energetyki, czy raczej skoncentrować się na własnych (narodowych) strategiach rozwoju energetyki?”

Ostatnia debata Sesji Plenarnej nosiła tytuł „Strategia rozwoju polskiej energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem”. Starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie projekty infrastrukturalne można obecnie w Polsce uznać za najważniejsze i jakie korzyści przyniosą polskiej gospodarce. W tym kontekście szeroko omówiono status inwestycji w sieci przesyłowe, jak i również projekt rynku mocy. Starano się też zarysować najistotniejsze czynniki rozwoju w obszarze gospodarki paliwowej, energetycznej i gazowej. Zaproszeni goście przeanalizowali także przyszłość sektora paliwowego w kontekście zbliżających się wyzwań, jak np. projekt Baltic Pipe.

Źródło: Materiały prasowe organizatora

Zdjęcie: OSE Gdańsk 2017

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE