VI edycja Forum of Biomass and Waste

W imieniu organizatora – firmy CBE Polska zapraszamy na szóstą już edycję międzynarodowego  „Forum of Biomass & Waste”, które odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Krakowie. Tegoroczna odsłona Forum realizowana jest we współpracy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A., który jest operatorem nowo otwartego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Forum of Biomass & Waste to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku (200- do 300 osób), w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy/ odpadów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Obecna agenda forum obejmuje:

 • W dniu 9 marca 2017 roku część wykładową, która zawiera obrady na sesji plenarnej
 • W dniu 10 marca 2017 roku  zwiedzanie nowo otwartej ekologicznej spalarni odpadów w Krakowie (ZTPO) – Partnera Strategicznego Forum

W gronie podmiotów zaangażowanych w Forum znaleźli się:  

Dublin Waste-to-Energy Project Ltd., Dublin Citi Council, Covanta, Fortum Värme, Krakowski Holding Komunalny S.A., Tauron Ciepło sp. z o.o. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, SUEZ, Biogazownia Rolnicza w Konopnicy, Mardom, EUBIA, CEWEP, LatBio, KAPE, MPEC Lembork, Swiss Contribution, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Izba Biomasy, FEAD, UARE, SK BiOM, Biomasa.sk, The Wood Pellet Association of Canada, Centro da Biomasa para Energia, PIMOT, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Lafarge, Russian Biofules Association.

„Magazyn Biomasa” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Konferencję skierowana jest przede wszystkim do:

 • wytwórców ciepła i energii elektrycznej,
 • producentów biomasy, paliw alternatywnych itp.,
 • podmioty handlujące pelletem, zrębką oraz paliwami alternatywnymi,
 • przemysł energochłonny,
 • przedstawicieli jednostek sektora publicznego,
 • przedsiębiorstwa sektora komunalnego,
 • dostawców rozwiązań i technologii,
 • przedstawicieli inwestorów realizujących projekty budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów, bloków biomasowych itp.,
 • podmioty kontrolujące jakość paliw,
 • zakłady zagospodarowania odpadów,
 • firmy z sektora budownictwa i wykonawców projektów,
 • firmy projektowo-inżynieryjne, doradcze oraz kancelarie prawne.

Więcej informacji o VI Forum of Biomas & Waste:

Barbara Boczek, Communication Specialist

tel: +48 22 82 77 123, +48 795 998 236

e-mail: barbara.boczek@cbepolska.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej:  http://cbepolska.pl/pl/vi-forum-of-biomass-a-waste.html

Zdjęcie: CBE Polska

This post is also available in: pl