Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 r. Grudniowe aukcje OZE będą przeznaczone tylko dla nowych instalacji.

Reklama

Pierwsze dwie aukcje 8 i 9 grudnia

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu i Środowiska harmonogramu aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia br. i przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki (w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW).

Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje dedykowane źródłom wodnym, wykorzystującym biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW.

Aukcje dla instalacji biogazowych

W kolejnej aukcji – 14 grudnia – będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Jako ostatnie – 15 i 16 grudnia – zaplanowano aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii – zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Kalendarz grudniowych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne znajduje się TUTAJ.

Aukcje w 2022 r.

Aukcje w 2022 r. będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji tzw. nowych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027[i]

***

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE