Unia musi wykorzystać OZE w walce ze skutkami pandemii

Flaga UE

Wzmocnienie roli lokalnych wytwórców w łańcuchu dostaw energii ze źródeł odnawialnych, dotacje dla OZE, uruchomienie zielonych obligacji – to tylko niektóre z postulatów, jakie trafiły do komisarzy UE w specjalnym liście od siedmiu państw. Żądają one nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania OZE w walce ze skutkami Covid-19.


REKLAMA


Polska i 7 innych państw UE pisze do KE ws. nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania OZE w walce z konsekwencjami COVID-19.

Postuluje opracowanie ambitnego planu naprawczego, stymulującego wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE, w tym:

 • ulokowanie produkcji OZE w Europie;
 • uznanie technologii do produkcji OZE i przechowywania energii za strategiczne elementy łańcucha dostaw;
 • zainwestowanie – w ciągu najbliższych 30 lat – ponad 2 bilionów euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną – postulują m.in. we wspólnym liście do Komisji Europejskiej przedstawiciele 8 państw UE, w tym Polski.

Sygnatariuszami listu są:

 • Litwa, która go zainicjowała oraz
 • Polska,
 • Austria,
 • Estonia,
 • Grecja,
 • Łotwa,
 • Luksemburg
 • i Hiszpania.

Z polskiej strony pod listem podpisali się wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister klimatu Michał Kurtyka. List skierowano do unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona i komisarz ds. energii Kadri Simson.

– W Europie musimy tworzyć i utrzymywać odpowiednie łańcuchy produkcyjne i łańcuchy dostaw w zakresie energii odnawialnej. Wesprze to również europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach. Dwie główne obecnie technologie produkcji energii odnawialnej – wiatrowa i słoneczna – oraz technologie magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości. Istotne jest włączenie ich do prac forum strategicznego ds. ważnych projektów, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak podkreślają sygnatariusze listu, zdolność do produkcji technologii związanych z OZE może przesądzić o suwerenności technologicznej UE w rzeczywistości po pandemii COVID-19.

Chcą oni wzmacniać rolę lokalnych wytwórców w łańcuchu dostaw energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu proponują uruchomienie mechanizmu IPCEI (Ważne Projekty Wspólnego Interesu Europejskiego) dot. energetyki odnawialnej.

Dotacje dla sektora OZE

W związku z tym wskazują na możliwość uruchomienia odpowiednich tzw. IPCEI. Jak również dostosowania ram prawnych dotyczących pomocy państwa w celu zachęcenia do udzielania wsparcia publicznego w tych strategicznych łańcuchach wartości.

W liście poruszono również temat dotacji dla sektora energii odnawialnej. W tym jego dostępu do takich instrumentów finansowych UE, jak InvestEU, CEF, zielone obligacje, fundusze na rzecz innowacji i modernizacji, nowo tworzony Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w tym w szczególności dla MŚP, a także kwestia dostępu do przyszłych instrumentów odbudowy gospodarczej  po pandemii COVID-19.

Autorzy listu wzywają Komisję Europejską do szybkiego podjęcia konkretnych działań w celu pobudzenia ekologicznego wzrostu gospodarczego, w tym m.in. zainicjowania nowego sojuszu na rzecz przemysłu energii odnawialnej oraz włączenia wszystkich przedstawicieli przemysłu energii odnawialnej do forum przemysłowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

bem