Pomimo niewielkich spadków na rynku, Unia Europejska pozostaje największym na świecie producentem i konsumentem pelletu, wynika z nowego raportu Bioenergy Europe, który analizuje sytuację sektora na przestrzeni ostatniego roku.

Reklama

Po dwóch latach, które upłynęły pod znakiem rekordowej produkcji i konsumpcji pelletu, a także znacznych wzrostów w sektorze sprzedaży urządzeń zasilanych pelletem, światowy rynek w 2023 roku stanął w obliczu ważnych wyzwań. Jak wynika z raportu Bioenergy Europe, zarówno produkcja i konsumpcja pelletu w minionym roku uległy stagnacji na całym świecie, przełamując trwający od 2 dekad trend nieprzerwanego wzrostu. 

Europa pozostaje liderem

Jednak pomimo niewielkich spadków na rynku, Unia Europejska odpowiada za wytwarzanie aż 44% pelletu na świecie. Z kolei zużycie biopaliwa w krajach UE szacuje się na 50%. W związku z tym Europa pozostaje największym na świecie producentem i konsumentem pelletu.

Jednak eksperci są zdania, że sektor pelletu nie rozwija się w oczekiwanym tempie z powodu niesłabnącej popularności paliw kopalnych.

– Pomimo znacznego postępu, wzrost naszej branży jest hamowany przez ciągłą zależność UE od paliw kopalnych. Konieczne jest przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii, aby ustabilizować ceny energii i skutecznie zwalczać zmiany klimatyczne – stwierdza Sekretarz Generalny Bioenergy Europe, Jean-Marc Jossart.

Raport Bioenery Europę wskazuje trzy rodzaje wyzwań, jakim musieli w zeszłym roku stawić czoła przedstawiciele europejskiego sektora pelletowego. Pierwszym z nich są wyższe koszty produkcji, wynikające bezpośrednio z utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej, a w konsekwencji powodujące wzrost wydatków dla odbiorcy końcowego. Z tym wiąże się także drugi aspekt, na który wskazują analitycy – spadający popyt w sektorze przemysłowym.

To również efekt podwyżek cen pelletu i niestabilnej sytuacji na rynku energii. Trudne dla rynku pelletu była także rekordowo ciepła zima, bo wysokie temperatury w okresie grzewczym znacznie zmniejszyły zapotrzebowanie na pellet.

Mimo tych niekorzystnych czynników pozycja pelletu w Europie jako paliwa przeznaczonego do ogrzewania gospodarstw domowych jest wciąż bardzo silna. W 2023 r. udział mieszkaniowej i komercyjnej konsumpcji pelletu osiągnął 59%. To najlepszy wynik od dekady.


Lasy Państwowe chcą produkować pellet i mają już koncept, jak to robić


Rola pelletu w transformacji energetycznej

Ogrzewanie pelletowe jest dobrą opcją dla gospodarstw domowych, zwłaszcza na bogatych w biomasę obszarach wiejskich. Wykorzystanie źródeł ciepła zasilanych biomasą zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną, co ma szczególne znaczenie wtedy, kiedy produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest niższa i mniej wydajna. Zmniejszając obciążenie sieci elektroenergetycznej, bioenergia może uzupełnić elektryfikację, obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną, zwiększyć efektywność energetyczną i zabezpieczyć przyszłość energetyczną UE.

Eksperci Bionergy Europe są zdania, że aby walczyć ze zmianami klimatycznymi i zwiększyć autonomię energetyczną Europy, UE musi zapewnić mądre wdrożenie Zielonego Ładu, jednocześnie kontynuując zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami, takimi jak pellet drzewny. Swoje postulaty dla nowo wybranych europarlamentarzystów przedstawiła w dokumencie: „3 Steps Towards the Energy Transition”.

Fabryka pelletu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: Bioenergy Europe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE