Producenci i dystrybutorzy kotłów na paliwa stałe do 50 kW mają szansę wypromować swoje urządzenia dzięki konkursowi Topten, w którym wybrana zostanie 10-tka produktów najbardziej efektywnych energetycznie. Termin składania wniosków potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Reklama

Unijna inicjatywa Topten oznacza 10-tkę produktów najbardziej efektywnych energetycznie w różnych kategoriach, m.in.: sprzęt AGD, sprzęt biurowy, samochody, okna, drzwi, źródła światła, pompy obiegowe, silniki elektryczne, kolektory słoneczne. Ranking jest niezależny od producentów. Lista urządzeń powstaje w oparciu o kryteria energetyczne i środowiskowe. W Polsce część produktów – okna, kolektory słoneczne, kotły grzewcze na paliwa stałe – jest klasyfikowana na listę Topten w drodze konkursowej.

„Magazyn Biomasa” jest patronem medialnym konkursu.

Celem Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych, poprzez publikację listy wyróżnionych 10 produktów – kotłów grzewczych – na portalu www.topten.info.pl. Producenci kotłów, które znajdą się na listach wyróżnionych produktów mają prawo do oznakowania tego wyrobu znakiem TOPTEN POLSKA.

Ranking Topten będzie także pomocnym narzędziem dla m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, a także przydatnego przy opracowywaniu kryteriów tzw. zielonych zamówień publicznych.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 50 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

UWAGA! Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 marca i trwa do 31 sierpnia 2017 r.

Aby dane urządzenie mogło znaleźć się na liście Topten, producenci muszą wykazać, że ich produkty są ekologiczne i energooszczędne. Dokumentacja każdego kotła (m.in. świadectwo badań, karta produktu) prezentowanego na stronie została zweryfikowana przez niezależnych ekspertów. Topten.info.pl zawiera listę kotłów 5 klasy wg normy PN EN 303‑5:2012, ale – co najważniejsze – również listę kotłów spełniających wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe. Wymagania Rozporządzenia KE UE 2015/1189 będą obowiązywać w całej UE, tym samym w Polsce dopiero od 2020 r.

Ranking najlepszych kotłów wyłonionych w ramach Konkursu został opublikowany na stronie TOPTEN, a także w czasopismach i na portalach internetowych patronatów medialnych. Listy kotłów TOPTEN obecnie są aktualizowane w cyklu rocznym.

Listy kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303‑5:2012 są aktualizowane na bieżąco po wpłynięciu zgłoszenia (tryb miesięczny) na dedykowanej stronie www.kotlyna5.pl.

Konkursu TOPTEN oraz Lista KOTŁY KLASA 5 wg PN-EN 303-5:2012 w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 50 kW” zawierają podkategorie:

  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa

Kontakt w sprawie konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe:

Polska Izba Ekologii

Warszawska 3, 40–009 Katowice

Koordynator merytoryczny: dr inż. Krystyna Kubica

PIE: topten@pie.pl; tel.: 32 253 51 55; 501 052 979

FEWE: a.bogusz@fewe.pl; tel. 32 203 51 14; 603 554 814

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.pie.pl/topten.html oraz www.topten.info.pl.

Kontakt w sprawach projektu Topten:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

ul. Rymera 3/4; 40-048 Katowice

tel./fax. +48 32 203 51 14

Kierownik projektu: Anna Bogusz (a.bogusz@fewe.pl)

Źródło: Polska Izba Ekologii

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE