Jest przegląd europejskich technologii biogazu i zgazowania

technologie biogazu

Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA) uruchamia pierwszą kompleksową kategoryzację europejskich technologii biogazu i zgazowania. Ma ona na celu wskazanie wysokiej jakości europejskie produkty i usługi z sektora biogazu.

Sektor biogazu w UE  zobowiązał się do zachowania neutralności klimatycznej i jest gotowy do wykorzystania zwiększonego udziału gazu ze źródeł odnawialnych. Oczywiście z pomocą nowoczesnych technologii, wspierany przez uznane aplikacje i usługi technologiczne.

Europejskie technologie biogazu

Według danych z European Biogas Association, połączona produkcja biogazu i biometanu może dziś pokryć 4,6% całego zapotrzebowania na gaz w UE. Do 2050 r. około 30-40% zapotrzebowania na gaz może być zaspokojone przez biogaz/biometan. Europejscy producenci poszukują nowych sposobów współpracy z krajami trzecimi, aby wesprzeć rozprowadzanie biogazu poza granicami UE.

EBA wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Biogazu (FvB) i Austriackim Stowarzyszeniem ds. Kompostu i Biogazu już pracują w tym kierunku w ramach Projektu UE DiBiCoo. Jednym z owoców tej współpracy jest zaprezentowana kategoryzacja europejskich technologii biogazu i gazyfikacji. Przegląd jest podzielony na 2 różne publikacje, jedną poświęconą fermentacji beztlenowej (AD), a drugą poświęconą gazyfikacji. Przewodniki te mają stanowić solidny punkt wyjścia do nauki o fermentacji beztlenowej i zgazowaniu.

Po części wprowadzającej dotyczącej fermentacji beztlenowej (AD), pierwsza publikacja odzwierciedla logikę procesu produkcji biogazu, przechodząc od opcji przechowywania surowca na miejscu i wymagań dotyczących obróbki wstępnej do różnych technologii komór fermentacyjnych. Zawarto specjalne, szczegółowe rozdziały dotyczące zagadnień szczególnie istotnych dla wszystkich biogazowni (w tym np. rozdział dotyczący technologii pomiarowych, kontrolnych i regulacyjnych). Wprowadzana jest modernizacja biogazu do jakości biometanu, wraz z innymi zastosowaniami biogazu, takimi jak potencjał ograniczania emisji gazów cieplarnianych i wykorzystanie w elektrociepłowniach (CHP).


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Druga publikacja, poświęcona gazyfikacji, zawiera wstępną część dotyczącą procesów konwersji biomasy. Tekst jest zgodny z logiką procesu produkcji gazu drzewnego, przechodząc od różnych technologii zgazowania do specyfiki surowca, przechowywania i niezbędnej obróbki wstępnej. Zamieszczono specjalne, szczegółowe rozdziały dotyczące zagadnień szczególnie istotnych dla wszystkich instalacji zgazowania (np. technologii pomiarowych, kontrolnych i regulacyjnych).

Wdrożenie energii odnawialnej, w tym biogazu, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie globalnym jest pilne. Globalna współpraca w ramach projektów takich jak DiBiCoo jest niezbędna, aby przyspieszyć ten proces wraz z wdrażaniem nowych projektów energii odnawialnej, zapewniając najlepszą możliwą przyszłość naszym następnym pokoleniom. Wartość biogazu jest podnoszona w scenariuszach takich jak Scenariusz Zrównoważonego Rozwoju IEA (SDS), które w pełni spełniają światowe cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poprawy jakości powietrza i zapewnienia dostępu do nowoczesnej energii.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: EBA
Zdjęcie: shutterstock

This post is also available in: polski

bem