Taryfy oraz rozliczenia zaopatrzenia w ciepło. Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, podczas którego omówione zostaną najnowsze zmiany i obowiązujące przepisy.

Reklama

9 listopada 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Wiele się zmieniło, dlatego warto wziąć udział w V edycji specjalistycznego szkolenia, które odbędzie się 17 stycznia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie.

Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży.

Ponadto, omówione zostaną:

  • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1084);
  • badania i kontrole stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych przeprowadzane przez prezesa URE i możliwości obniżenia wymaganego stanu w świetle aktualnej sytuacji na rynku paliwowym;
  • nowe obowiązki koncesjonariuszy, nowe wymogi dotyczące zarządów przedsiębiorstw energetycznych i ich rad nadzorczych oraz konieczność zmiany warunków koncesyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

  • Specjalistów ds. taryf;
  • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi;
  • Dyrektorów finansowych;
  • Ekonomistów;
  • Głównych księgowych;
  • Kontrolerów kosztów.

Szczegółowe informacje na stronie www.cbepolska.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 82 77 123.

Taryfy oraz rozliczenia zaopatrzenia w ciepło. Zapraszamy na szkolenie

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE