Tarnów – przez rok zlikwidowali 500 kopciuchów

Program Stop Smog

Rok 2020 był w Tarnowie rekordowym pod względem liczby likwidacji palenisk na paliwo stałe. Pozbyliśmy się z miasta około 500 „kopciuchów” – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.


REKLAMA


Na około 500 wymienionych pieców, głównie węglowych, 412 wymieniono dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu Tarnowa, około 20 w ramach programu „Czyste powietrze”, kilkadziesiąt pieców mogło zniknąć poprzez przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz indywidualne działania mieszkańców.

W roku ubiegłym znacznie wzrosło zainteresowanie mieszkańców zmianą ogrzewania na ekologiczne – podkreśla Marek Kaczanowski. – Myślę, że w dużej mierze skłania ich do tego przykład tych, którzy już skorzystali z pomocy i zmienili ogrzewanie na nieuciążliwe dla środowiska. Okazuje się, że ekologiczne ogrzewanie nie musi być droższe od tradycyjnego, węglowego, zwłaszcza jeżeli mamy właściwie ocieplony dom, a korzyści są dwustronne: dla mieszkańców i dla środowiska. Również duże jest zainteresowanie instalacją odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych, które miasto dofinansowuje do kwoty 6 tys. zł. W ostatnich latach spada natomiast liczba mieszkańców chcących zamontować panele słoneczne do ogrzewania wody – dodaje dyrektor.

Dofinansowanie miasta

Łącznie od 2005 r. do 2020 r. z dofinansowania miasta do zmiany systemu ogrzewania (w tym RPO, PONE WFOŚiGW) skorzystało 1259 osób, co poskutkowało likwidacją 1838 palenisk węglowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 8 mln 585 tys. zł.

W latach 2011-2020 r. z dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych skorzystało 181 osób. Miasto dofinansowało budowę 723,55 m kw.powierzchni paneli słonecznych na łączną kwotę 717 tys. 633 zł.

Od 2019 r. miasto przekazuje również dotację do ogniw fotowoltaicznych. Z dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych skorzystało 90 osób, samorząd dofinansował budowę paneli fotowoltaicznych o mocy 415,085 kW na łączną kwotę 522 tys. 450zł.

Do końca roku 2020 r. rozliczono zakup i montaż 584 źródeł ciepła (21 podłączeń do sieci ciepłowniczej i 563 kotłów gazowych) za ponad 7 mln zł. Wraz inwestycjami będącymi w trakcie realizacji zaangażowane łączne wydatki na ten cel wynoszą blisko 7,5 mln zł.

Działania mieszkańców

Działania miasta i mieszkańców skutkują systematyczną poprawą jakości powietrza w Tarnowie. Według jeszcze niepełnych ubiegłorocznych danych ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ, zmniejszyło się średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych, spada stężenie groźnego benzo(a)pirenu, a także systematycznie maleje przekraczanie dobowych norm pyłu PM10 – na stacji pomiarowej przy ul. Bitwy o Wał Pomorski wyniosło 18 i jest znacznie niższe od dopuszczalnych 35, na stacji przy ul. Sitki wyniosło 45 – najmniej w ostatnich kilkunastu latach.

– Niestety w tym roku kończymy unijny program pomocowy RPO 4.4.2, który charakteryzował się bardzo korzystnym dofinansowaniem, nawet do 14 tys. zł, i na razie nie znajdujemy podobnego – ubolewa dyrektor Kaczanowski. – W 2021 r. jesteśmy zobowiązani do współdziałania z WFOŚiGW w Krakowie przy realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”- po podpisaniu stosownego porozumienia będziemy informować mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy w ramach tego programu i o tym, gdzie będzie można uzyskać dofinansowanie również na termomodernizację budynku czy zainstalowanie pompy ciepła.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: UM Tarnowa
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

bem