Prawo energetyczne do zmiany – pojawiają się fleksumenci

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne jest już w Sejmie RP. Ma przynieść korzystne rozwiązania dla odbiorcy końcowego, wszechstronną ochronę konsumenta i przepisy likwidujące dotychczasowe bariery w rozwoju magazynów energii. Wprowadza też pojęcie fleksumenta. REKLAMA Prawo energetyczne Projekt o zmianie ustawy – Prawo energetyczne przewiduje, że do końca 2028 roku, liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc.…

czytaj więcej »