Projekt ustawy o odległości hodowli zwierząt od domów

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Z badań wynika, że połowa Polaków uważa problem odorów za problem w skali kraju. Projekt ustawy zakłada, że hodowla zwierząt w liczbie 500 sztuk musi być oddalona od domostw o co najmniej 500 metrów. Uciążliwość zapachowa jest poważnym…

czytaj więcej »

Lokowanie biogazowni na innych zasadach?

Lokowanie biogazowni na innych zasadach? Samorządy terytorialne będą mogły przeciwdziałać uciążliwości zapachowej. To jedno z głównych założeń tzw. ustawy odorowej, którą przygotowuje Ministerstwo Ochrony Środowiska. Zawarte w niej regulacje mogą wpłynąć na to, na jakich zasadach budowane będą biogazownie i gdzie będą lokalizowane. Tekst: Piotr Wielicki Zdjęcie: pixabay.com Inwestorami biogazowni są często rolnicy, którzy chcą je budować na własnym gruncie przy swoich gospodarstwach. Stąd zwykle planują je blisko zabudowy mieszkalnej.…

czytaj więcej »