Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Solaris

solaris raport

44-procentowy udział napędów alternatywnych w sprzedanych pojazdach w 2020, niemal 700 dostarczonych autobusów, nie generujących żadnych emisji do powietrza, redukcja śladu węglowego na poziomie 51%, oszczędności energetyczne, wdrożone przez firmę nowe wartości, polityka środowiskowa i społeczna, wizja zrównoważonego rozwoju, cele na przyszłość – to tylko część danych i informacji o działaniach Solarisa, podjętych w 2020 w obszarze ESG (Environmental Social Governance). Pierwszy raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Solaris jest już dostępny. Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok jest…

czytaj więcej »