małe instalacje biogazowe

Coraz więcej energii elektrycznej z biogazu! Jest raport URE o OZE

Ukazał się „zielony” raport Prezesa URE za 2020 r. Największym producentem energii OZE są elektrownie wodne, ale na drugim miejscu, z tendencją wzrostową o...

Projekt Biogas3 – małoskalowa produkcja energii z biogazu

Projekt Biogas3 promuje zrównoważoną małoskalową produkcję biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w ramach unijnego programu Inteligentna Energia - Europa. 19 maja w...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji