Czy w lasach zabraknie drewna? Jakie działania podjąć?

zabraknie drewna

Europejskie Forum Zielonego Przemysłu: Reindustrializacja Europy w zielonym wydaniu to proces konieczny, długotrwały, ale uzasadniony środowiskowo i korzystny ekonomicznie. Surowce, energia i efektywność energetyczna, określana również jako „czwarte” paliwo to kroki milowe na drodze do transformacji przemysłu, z którymi musi zmierzyć się Europa. Jak uczynić produkcję bardziej zieloną, zrównoważyć jej rosnące lawinowo koszty i wykorzystać potencjał odpadów dyskutowano podczas Europejskiego…

czytaj więcej »