NIK: Dlaczego nie zwiększamy produkcji energii z biomasy?

NIK

NIK podsumował wykorzystanie biomasy przez wiodących producentów energii elektrycznej. Jest źle. Dostępne dla wytwórców systemy wsparcia nie zapewniały stabilnego rozwoju produkcji energii elektrycznej z biomasy. Głównym instrumentem wspierającym były świadectwa pochodzenia (ŚP). W założeniach, miał to być mechanizm rynkowy, sprzyjający głównie optymalnemu rozwojowi sektora OZE. Z uwagi jednak na dużą nieprzewidywalność wielkości rynku ŚP, a w konsekwencji cen praw majątkowych w…

czytaj więcej »