Dyrektywa RED II

Polska osiągnęła cel OZE na 2020 r.?

Jak poinformował GUS, w 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 pkt...

RED II już działa. Pierwsza firma ma ten proces za sobą!

RED II już działa! Państwa członkowskie UE miały czas do 30 czerwca 2021 r. na transpozycję Dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II) do prawa krajowego....

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji