Zaawansowane polskie biopaliwo już za rok na rynku

Styczniowa nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach oraz tegoroczne założenia unijnej dyrektywy o  odnawialnych źródłach energii (RED II) mają na celu m.in. wsparcie rozwoju biopaliw drugiej generacji. Na rynku  jest już gotowa technologia do produkcji takiego paliwa. Tekst: Jolanta Kamińska Zdjęcie: Bioten Wdrożenie RED II ma prowadzić do osiągnięcia na poziomie Unii 32 proc. udziału OZE w elektroenergetyce,  ciepłownictwie i transporcie. Jednym z…

czytaj więcej »

Firma Bioten Partnerem Konferencji Biomasa – Energia Biznesu 2015

Poznańska firma Bioten, której prowadzi badania nad wdrożeniem nowoczesnej, bezodpadowej technologii przerobu olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych sposobem bezodpadowym i ekologicznie bezpiecznym dla środowiska, została kolejnym Partnerem październikowej Konferencji "Biomasa - Energia Biznesu 2015". Spółka opracowała bezodpadową, ekologicznie bezpieczną technologię produkcji biopaliwa drugiej generacji, czego owocem jest zaprojektowanie uniwersalnej, zintegrowanej instalacji POSTERUS 2020 przeznaczonej do przemiennej produkcji biopaliwa drugiej (i pierwszej) generacji na…

czytaj więcej »