Litwa stawia na OZE

biomasa Litwa

Europejski Zielony Ład zakłada, że Europa do 2050 roku stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Realizacja celu wymagana jest w dużej mierze w sektorze energii. Jak wiadomo kraje członkowskie wdrażają zielone rozwiązania w różnym tempie. Jednak historia Litwy jest przykładem udanego rozwoju sektora bioenergii. Litwa biomasą stoi Litwa na przestrzeni ostatnich lat stała się przykładem w zakresie rozwoju energii odnawialnej dla wielu…

czytaj więcej »

Kongres Biomasy 2020 – spotkanie z udziałem gości z Litwy, Białorusi i Rosji

Zapraszamy na Kongres Biomasy 2020! Już 17 i 18 marca w Poznaniu odbędzie się I Kongres Biomasy - Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców. To zupełnie nowa jakość na branżowym rynku konferencyjnym. Mniej prelekcji - więcej rozmów o biznesie! Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele branży biomasowej z Litwy, Białorusi i Rosji. Kongres Biomasy organizowany jest przez spółkę Biomass Media Group,…

czytaj więcej »