Artur Lorkowski wiceprezesem NFOŚiGW

Artur Lorkowski wiceprezesem NFOŚiGW

Artur Lorkowski wiceprezesem NFOŚiGW. Artur Lorkowski został powołany przez Michała Kurtykę ministra klimatu na stanowisko wiceprezesa zarządu NFOŚiGW. Artur Lorkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji