Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (WWNiG) oferuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, o tematyce dostosowanej do potrzeb przemysłu i gospodarki, które od wielu lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

warsztaty biometan

Reklama

Oferta studiów podyplomowych w ciągu ostatnich lat podlegała zmianom, podążając za oczekiwaniami płynącymi z otoczenia gospodarczego. Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące studia podyplomowe:

  • Geotermia
  • Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów
  • Transport gazu i energetyka gazowa
  • Wodór i biometan – pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna – nowe studia

Wodór i biometan – najnowsze kierunki

Najnowszymi naszymi studiami są studia dotyczące tematyki wodoru i biometanu. Wodór postrzegany jest przez Komisję Europejską jako paliwo przyszłości, które odegra kluczową rolę w procesach dekarbonizacji europejskiej gospodarki. O tym, jak duże znaczenie przypisuje się w wodorowi w Europie mogą świadczyć m.in.: opublikowana w 2020 unijna „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” oraz krajowe strategie wodorowe, w tym „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040”.

Także w pakiecie Fit for 55, który opublikowano w lipcu 2021 r. wskazuje się, że to właśnie gospodarka wodorowa odegra kluczową rolę w kontekście osiągnięcia do 2030 roku 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE. T

Także mając na uwadze planowane cele w zakresie wykorzystania OZE coraz więcej uwagi poświęca się biogazowi i biometanowi. Jego potencjał jest znaczący i może odegrać ważną rolę w kontekście zmniejszenia uzależnienia od importu gazu ziemnego, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ciągu ostatnich lat dynamicznie rośnie produkcja biogazu i biometanu w UE, a zgodnie z planami Komisji Europejskiej (RePoweEU) do 2030 produkcja biometanu w UE ma wynieść 35 mld m3.

Obecnie jest prowadzona rekrutacja na ww. II edycję ww. studiów podyplomowych. Więcej informacji pod linkiem: https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/wodor-i-biometan-pozyskanie-transport-i-wykorzystanie-transformacja-energetyczna/


Dowiedz się jak działa instalacja produkująca biometan


Geotermia

Z problematyką OZE ściśle wiążą się także studia podyplomowe Geotermia. Kształcenie dotyczy poszukiwania, udostępniania i eksploatacji wód geotermalnych oraz systemów z geotermalnymi pompami ciepła i projektowaniem, pozyskiwaniem ciepła Ziemi oraz magazynowania ciepła w górotworze. Zakres studiów umożliwia poznanie zagadnień poprawnej eksploatacji systemów geotermalnych oraz ich doboru do lokalnych warunków geologicznych i zapotrzebowania na ciepło a także chłód do klimatyzacji. Geotermalne pompy ciepła są kluczowym czynnikiem przemian energetycznych w ciepłownictwie, w szczególności w odniesieniu do dużych odbiorców. Informacje i zapisy:

https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/geotermia/

Technologie bezwykopowe to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki na Świecie, a od ponad 30 lat także w Polsce. Celem studiów podyplomowych „Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów” jest uzyskanie przez słuchaczy – wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz odbioru infrastruktury służącej do transportu (dystrybucji) m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, wody i ścieków oraz innych mediów ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych m.in. HDD – horyzontalne przewierty sterowane, Direct Pipe, Mikrotunelowanie, itp. Zajęcia prowadzone są przez pracowników AGH, jak i też osoby z przemysłu. Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie www pod adresem:

https://www.podyplomowe.agh.edu.pl/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/nowoczesne-technologie-bezwykopowej-budowy-rurociagow/

Transport Gazu i Energetyka Gazowa

Studia podyplomowe pn: Transport Gazu i Energetyka Gazowa obejmują zakresem zagadnienia związane z sektorem gazowniczym, przede wszystkim dotyczące przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego oraz podstaw energetyki gazowej. Program studiów, oprócz bogatej palety przedmiotów technicznych i projektowych, uzupełniają także zagadnienia prawne i ekonomiczne powiązane z sektorem gazowniczym oraz aspekty ochrony środowiska w gazownictwie. Oprócz kadry naukowej zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające bogate doświadczenie projektowe, wykonawcze oraz menedżerskie w branży gazowniczej. Szeroki program wykładów, ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia terenowe umożliwiają pozyskanie i pogłębianie wiedzy w zakresie gazownictwa jako dziedziny mającej istotne znaczenie w transformacji energetycznej. Więcej informacji o studiach:

https://www.podyplomowe.agh.edu.pl/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/transport-gazu-i-energetyka-gazowa/

Warto podkreślić, że oprócz studiów podyplomowych wymienionych powyżej, WWNiG realizuje także studia zamawiane dla przedsiębiorstw energetycznych.

Czy uda się zrealizować te ambitne plany w zakresie OZE? Tego dzisiaj nie wiemy, ale z pewnością jako WWNiG chcemy w nich aktywnie uczestniczyć, wykorzystując swój wyjątkowy w skali krajowej potencjał naukowy w zakresie paliw gazowych i technologii wiertniczych, wypracowany w ciągu 55 lat istnienia Wydziału.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE