Mimo rosnących kosztów produkcji Stelmet znów zwiększył przychody. W pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego 2018/2019 (do 31 marca br.) Grupa Stelmet osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 263 mln zł, notując wzrost o 24proc. r/r. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ponad 30 mln zł, tj. o 31proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), która jest podstawowym obszarem działalności Grupy Stelmet, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego 2018/2019 wyniosły ponad 197 mln zł (+29proc. r/r) i odpowiadały za 75proc. całkowitych przychodów.

Reklama

Wzrosty na rynkach Europy kontynentalnej

Wzrost sprzedaży DAO osiągnięto na wszystkich głównych rynkach zbytu, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii z uwagi na trwający proces reorganizacji działalności na rynku brytyjskim. Największymi odbiorcami wyrobów DAO Stelmetu są obecnie Niemcy (sprzedaż na poziomie 75 mln zł w pierwszym półroczu 2018/2019), Wielka Brytania (46 mln zł, uwzględniając także wyroby z metalu i betonu oferowane na tym rynku) oraz Francja (41 mln zł). W Polsce sprzedaż wyrobów DAO sięgnęła blisko 10 mln zł, co oznacza wzrost o 30proc. r/r.

Znaczący wzrost Grupa odnotowała także w sprzedaży pelletu. Przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 wzrosły o 19proc. r/r do niemal 52 mln zł. Głównym motorem wzrostu w tym segmencie była sprzedaż krajowa, która wzrosła o 44proc. r/r do blisko 24 mln zł.

Rozpoczęcie sezonu sprzedaży DAO w tym roku zgodnie z planem

W samym drugim kwartale bieżącego roku obrotowego, łączna sprzedaż Grupy Stelmet wyniosła 189 mln zł, tj. o 26proc. więcej niż rok wcześniej. Na pierwsze miesiące roku kalendarzowego przypada początek sezonu sprzedaży DAO.

– Wysoka dynamika wzrostu przychodów w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego jest pochodną niskiej bazy z ubiegłego roku, gdy przedłużająca się zima opóźniła start sezonu sprzedaży DAO. Przychody minionego kwartału są także o kilkanaście procent wyższe niż osiągane w analogicznych okresach lat poprzednich. Obok sprzyjających w tym roku warunków pogodowych pozyskaliśmy nowych klientów na rynku niemieckim. Z uwagi na to, że zdecydowaną większość sprzedaży Grupy stanowi eksport, wyniki wspierał również wzrost kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego w tym okresie – komentuje Andrzej Trybuś, wiceprezes Stelmetu.

Zarząd szacuje, że umocnienie funta brytyjskiego oraz euro wobec złotego zwiększyło przychody Grupy za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 o 5,6 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego.

– Szybsze rozpoczęcie sezonu sprzedaży DAO nie oznacza, że wysoka dynamika przychodów z pierwszego półrocza zostanie utrzymana w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Należy raczej spodziewać się wyhamowania dynamiki wzrostowej, tym bardziej że w ubiegłym roku, z uwagi na wspomniany późniejszy start sezonu, sprzedaż skumulowała się w trzecim kwartale roku obrotowego – wskazał Andrzej Trybuś.

Zarząd spodziewa się również stabilizacji w segmencie pelletu ze względu na fakt, że Grupa Stelmet wykorzystuje już niemal w pełni swoje maksymalne zdolności produkcyjne. W samym drugim kwartale bieżącego roku obrotowego sprzyjająca pogoda dla segmentu DAO oddziaływała negatywnie na sprzedaż pelletu – wolumenowo zmniejszyła się ona o 13,5proc. w porównaniu z drugim kwartałem roku obrotowego 2017/2018, a wartościowo wzrosła tylko o niespełna 1proc. r/r.

Rentowność pod presją rosnących kosztów

Rosnące przychody Grupy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ogólnego zarządu pozytywnie przełożyły się na wynik z działalności operacyjnej. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 skonsolidowana EBITDA wyniosła 30,1 mln zł (+31proc. r/r), a w samym drugim kwartale roku obrotowego sięgnęła 21,2 mln zł (+13proc. r/r). Marża EBITDA w okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku obrotowego wyniosła 11,4%, co stanowi wzrost o 0,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem.

Wzrost rentowności na poziomie EBITDA dotyczył przede wszystkim sprzedaży pelletu, co wynika głównie ze wzrostu średniej ceny sprzedaży 1 tony pelletu, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

W segmencie DAO Grupa zanotowała natomiast spadek marży EBITDA ze względu na rosnące koszty produkcji.

– Podobnie jak cała gospodarka odczuwamy rosnące koszty energii elektrycznej oraz presję płacową. Do tego dochodzi wzrost kosztów nabycia drewna, czyli głównego wykorzystywanego przez nas surowca, będący konsekwencją zmian w systemie sprzedaży wprowadzonych przez Lasy Państwowe. Średnia cena nabycia drewna w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego była o 3,2% wyższa niż przed rokiem. Spodziewamy się dalszego wzrostu tych kosztów w drugiej połowie roku – wskazał Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmetu.

Wzrost kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego, który z jednej strony miał pozytywny wpływ na wyniki z działalności operacyjnej, z drugiej strony negatywnie oddziaływał na wynik z działalności finansowej poprzez wycenę bilansową zobowiązań finansowych. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 saldo przychodów i kosztów finansowych było ujemne i wyniosło 7,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa zanotowała zysk na działalności finansowej w wysokości 2,6 mln zł. W rezultacie, pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 Grupa Stelmet zakończyła stratą netto na poziomie 3,5 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku netto przed rokiem.

Źródło: Grupa Stelmet (zdj. Dariusz Iwański)

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE