Grupa Stelmet, lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w Europie, opublikowała wyniki za rok obrotowy 2016/17 (tj. za okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.). Przychody Grupy w tym okresie wyniosły ponad 538 mln zł, a EBITDA sięgnęła blisko 58 mln zł.

Reklama
Źródło: Grupa Stelmet

Przychody w całym roku obrotowym 2016/17 były nieznacznie niższe rok wcześniej (spadek o 5% rok do roku). Głównym powodem była niższa sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO) na rynku brytyjskim w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego, wynikająca głównie z silnego osłabienia się funta brytyjskiego wobec złotego, jak i niższej sprzedaży w ujęciu wolumenowym. Rosnąca sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej na głównych rynkach Europy kontynentalnej, takich jak Niemcy czy Francja, a także rekordowy poziom sprzedaży pelletu, nie zrekompensowały spadku przychodów w Wielkiej Brytanii.

W IV kwartale roku obrotowego Grupa Stelmet zaobserwowała wyhamowanie trendu spadkowego przychodów ze sprzedaży DAO na rynku brytyjskim w ujęciu wolumenowym. W ciągu całego roku obrotowego 2016/17 spadek przychodów Grupy Stelmet w Wielkiej Brytanii (wyrażonych w PLN) wyniósł niespełna 25% rok do roku. Dla porównania, po pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego spadek ten sięgał jeszcze około 28%.

Sprzedaż DAO realizowana przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej w roku obrotowym 2016/17 wzrosła. W ujęciu wolumenowym wzrost ten wyniósł niemal 11% w Niemczech i ponad 6% we Francji, a w ujęciu wartościowym (wyrażonym w PLN) sprzedaż na tych rynkach wzrosła o odpowiednio niemal 8% i 2%.

– Miniony rok obrotowy był dla nas czasem wyzwań, ale również okresem w którym efektywnie realizowaliśmy wcześniej rozpoczęte projekty. Na koniec września 2017 r. nowy zakład produkcji drewnianej architektury ogrodowej MrGarden w Grudziądzu osiągnął produkcję na poziomie 80 tys. m3 rocznie. Łączne nominalne moce produkcyjne w segmencie drewnianej architektury ogrodowej zakładów Grupy Stelmet wzrosły do 300 tys. m3. Produkty z Grudziądza wysyłane są na wyspy brytyjskie drogą morską, w kontenerach, co obniża koszty transportu. Notujemy ponadto sukcesywne wzrosty sprzedaży w Europie kontynentalnej, co zwiększa też nasz udział rynkowy – powiedział Stanisław Bieńkowski, prezes zarządu Stelmet S.A.

– W IV kwartale roku obrotowego 2016/17 wykorzystanie mocy produkcyjnych w nowym zakładzie MrGarden w Grudziądzu istotnie wzrosło. Ma to przede wszystkim związek z systematycznie wzrastającą wydajnością, co pozwoliło na całkowite przeniesienie do Polski produkcji realizowanej wcześniej w Wielkiej Brytanii – dodał Stanisław Bieńkowski.

Zakład produkcji DAO w Grudziądzu działa od jesieni 2016 r.

– Rok obrotowy 2016/2017 był kolejnym z rzędu, w którym odnotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży pelletu. Ostatecznie sprzedaliśmy ponad 108 tys. ton pelletu, czyli o blisko 20% więcej niż rok wcześniej. Nasz zakład produkcji pelletu w Zielonej Górze osiągnął maksimum możliwości, dlatego w ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu. Obecnie zakład już działa, co zwiększa nasze moce produkcyjne w tym obszarze do około 150 tys. ton pelletu rocznie – powiedział Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zarządu Stelmet S.A.

Przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży pelletu w ubiegłym roku obrotowym wzrosły o 21% r/r, do rekordowego poziomu 68 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA w roku obrotowym 2016/2017 wyniosła 57,6 mln zł (wobec 82,4 mln zł w roku obrotowym 2015/16), a zysk netto wyniósł 19,4 mln zł (67,5 mln zł rok wcześniej).

W samym IV kwartale roku obrotowego, zakończonym 30 września 2017 r., Grupa Stelmet odnotowała wzrost przychodów o 2% rok do roku, do poziomu 113,4 mln zł. EBITDA wyniosła w tym okresie 9,6 mln zł.

Na spadek wyniku netto, poza wcześniej wskazanymi czynnikami, miały również wpływ w znacznej mierze wyższe koszty amortyzacji związanej z nowym zakładem w Grudziądzu oraz wyższe koszty finansowe związane z tą inwestycją. Ponadto, porównując rok do roku wynik netto Grupy Stelmet, należy uwzględnić utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z uruchomieniem zakładu MrGarden w specjalnej strefie ekonomicznej, które zwiększyło wynik IV kwartału roku obrotowego 2015/16.

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE