We wtorek, 12 listopada 2019 r. CEDD i Fundacja INNOWO, we współpracy z MPGK Katowice oraz przedstawicielami branży Bezzałogowych Statków Powietrznych, przeprowadzają testy innowacyjnych technologii z pomocą dronów, które mogą być wykorzystywane w procesie ograniczania ryzyk środowiskowych oraz rozwoju potencjału składowisk odpadów.

– Ze względu na skalę produkowanych odpadów, tradycyjne metody ich nadzorowania zaczynają być niewystarczające. Dlatego we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Katowicach oraz firmami z branży BSP przeprowadzimy testy technologii, które mogą pomóc w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych oraz wesprzeć rozwój potencjału składowisk odpadów – mówi Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią”.

Testy odbędą się na terenie składowiska odpadów komunalnych przy ul. Milowickiej w Katowicach. Będą w nich uczestniczyć firmy dronowe, które dokonają m.in. pomiaru kubatury składowiska, analizy ryzyka pożaru, a także analizy nasłonecznienia w aspekcie potencjału rozwoju źródeł odnawialnych na terenach zrekultywowanych.

Reklama

Zgodnie ze wskazaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z gospodarką odpadową należą:

  • odory – nieprzyjemnie pachnące związki chemiczne, czy mieszaniny wszystkich wonnych związków (odorantów), które na podstawie analizy olfaktometrycznej uznawane są za uciążliwe;
  • wycieki substancji niebezpiecznych do środowiska;
  • pożary i podpalenia;
  • magazynowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

– Te problemy są przede wszystkim udziałem nielegalnych lub źle zarządzanych składowisk. Rzetelni przedsiębiorcy w znacznej mierze ograniczają ww. ryzyka, m.in. poprzez wdrażanie zaawansowanych procesów przetwarzania odpadów, dzięki czemu na składowisko trafiają odpady po procesie sortowania, o niskim ryzyku samozapłonu. Nieczynne kwatery rekultywujemy, a obecnie przygotowujemy dokumentację techniczną dotyczącą ich wykorzystania na farmy fotowoltaiczne. Jednak mimo szeregu wysokiej jakości procesów wdrożonych na składowisku, jak i zastosowaniu wymaganego prawem wysokiej jakości monitoringu, jesteśmy ciekawi czy i w jaki sposób moglibyśmy korzystać w przyszłości z potencjału dronów – mówi wiceprezes MPGK Robert Potucha.

Prace prowadzone w ramach DroneLAB Środowisko wskazują, że polskie firmy z branży BSP dysponują technologiami mogącymi zarówno wesprzeć ograniczenie ryzyk związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów (np. ryzyka samozapłonu), jak i efektywnie pomóc w przygotowaniu nowych i użytkowaniu istniejących kwater oraz rozwoju potencjału biznesowego składowisk, np. poprzez analizę zrekultywowanych kwater pod względem ich wykorzystania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej.

Wtorkowy pilotaż zostanie przeprowadzony przez dwie polskie firmy z branży BSP: KELM Solutions oraz Flytronic – Grupa WB.

To kolejne testy w ramach działania DroneLAB Środowisko. Wcześniejsze testy były ukierunkowane na walkę z niską emisją.

– Efektem przeprowadzonych testów, podobnie jak w przypadku poprzednich prac DroneLAB-u Środowisko na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach, będzie wypracowanie założeń dla wysokiej jakości usług w zakresie lepszej ochrony środowiska, które mogą być świadczone przez firmy z branży BSP na rzecz jednostek administracji publicznej zarządzających składowiskami odpadów – podsumowuje Joanna Wis-Bielewicz, członek zarządu fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynatorka projektu.

Źródło: CDD

Zdjęcie: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE