Mieszkańcy i instytucje z Mazowsza szukające wsparcia finansowego na inwestycje kogeneracyjne mogą od dzisiaj składać wnioski w konkursie na unijne dotacje z RPO dla woj. mazowieckiego. W ramach regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza wkrótce zostanie uruchomiony inny konkurs dedykowany odnawialnym źródłom energii.

Reklama

Jak informuje portal:” GramwZielone.pl” nabór wniosków w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,potrwa do 6 czerwca .

Jak ustaliliśmy na finansowe wsparcie mogą też liczyć osoby, a także stowarzyszenia oraz samorządy lokalne z innych regionów kraju. Gdzie konkretnie mogą szukać  pieniędzy na zakup na przykład kotłów peletowych lub innych  systemów grzewczych bazujących na odnawialnych źródłach energii?  Radzimy zapoznać się z ofertami Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Oto kilka takich ofert. Więcej na ten temat będzie można przeczytać w kwietniowym wydaniu  magazynu „Rynek Pelletu”.

Szczecin radzi składać wnioski

Program:  Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Linia 1A – źródła ciepła

Beneficjenci: osoby  fizyczne

Do konkursu można zgłaszać:

– wymianę kotłów zasilanych paliwem stałym na wysokosprawne kotły kondensacyjne lub inne odnawialne źródła ciepła,

– instalację źródeł ciepła/chłodu opartych o odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, piece gazowe),

– modernizację instalacji grzewczej,

– wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej, i scentralizowanej sieci grzewczej,

– inne działania związane z modernizacją i wykorzystaniem OZE.

Zasady dofinansowania:

– pożyczka na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat,

– możliwość umorzenia od 30% do 50% pożyczki,

– okres realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

– moc znamionowa instalacji nie może przekroczyć 300 kW.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/linie-pozyczkowe/zrodla-ciepla-chlodu-linia-a1.html

Małopolska walczy ze smogiem

Program: Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Małopolski

Cel: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego posiadające gminny program ochrony powietrza lub dokument tożsamy.

Do konkursu można zgłaszać: zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej w nowo wybudowanych obiektach, jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii.

Wnioski można składać:

do 31.05.2017 r. (w miarę dostępnych środków).

Szczegóły: https://www.wfos.krakow.pl

Podkarpackie chce świeżego powietrza

Program: Przyjazny dom

Cel: ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.

Beneficjent: osoby fizyczne.

Do konkursu można zgłaszać:

– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

– przyłącza budynków do istniejącej kanalizacji,

– wymianę kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą,

– zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Zasady wsparcia:

– pożyczka na 10 lat,

– oprocentowanie w skali roku 2 proc.,

– półroczna karencja.

Składać wnioski można:

– do 3 kwietnia 2017 r. – modernizacja kotłowni węglowych

– do 30 czerwca 2017 r. – zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Szczegóły: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/przyjazny_dom

Lubelskie domy mogą być ekologiczne

Program: Ekodom

Beneficjent: osoba fizyczna

Do konkursu można zgłaszać:

– wymianę pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym m. in.: gaz, biomasa (bez ekogroszku),

– wymianę pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy

w budynkach mieszkalnych (do 20kW)

– wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe

– przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,

–  zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru,

– instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zasady wsparcia:

– pożyczka na okres od 2 do 10 lat z możliwością umorzenia od 25 do 30 proc.,

– oprocentowanie stałe 4 proc. w skali roku,

– dofinansowanie może obejmować do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
– składać wnioski można: od 15 września do 31 października ( II  nabór) w miarę posiadania środków na ten cel.

Szczegóły: http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/kolejny-nabor-wnioskow-

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE