Wykorzystanie biomasy drzewnej do produkcji energii w UE jest tematem specjalnego raportu. Jakie padają w nim pytania? I jakie wnioski można z niego wyciągnąć?

Reklama

W maju 2020 r. przyjęto unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. (COM (2020) 380). W tekście w sekcji 2.2.5 („Rozwiązania korzystne dla wszystkich stron w zakresie wytwarzania energii”) znajduje się odniesienie do raportu dotyczącego wykorzystania biomasy leśnej do produkcji energii do końca 2020 r. Strategia UE dotycząca biogospodarki zatytułowana jest „Ocena podaży i popytu na biomasę w UE i na świecie oraz związana z tym zrównoważony rozwój”.

Na raport składają się odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Opisują cały łańcuch wartości biomasy drzewnej, od pierwotnej produkcji drewna po obróbkę i wykorzystanie drewna; do ponownego użycia i końca życia. Najpierw autorzy opisują obszar danych dotyczących biomasy drzewnej do bioenergii w UE. Po to, aby odpowiedzieć na pytanie: Jakie są dostępne źródła danych na temat biomasy drzewnej do bioenergii w UE i jak można je wykorzystać do zharmonizowanej oceny na poziomie UE?

Wykorzystanie biomasy drzewnej

Następnie wyjaśniają sytuację w sektorze leśnym w Europie, podkreślając powiązania między przemysłem leśnym i energetyką. Drugie pytanie, na które próbują odpowiedzieć, brzmi: Jakie są trendy w różnych źródłach biomasy drzewnej wykorzystywanej do celów bioenergetycznych? Gdy autorzy zagłębiają się w dostępne statystyki, staje się dla nich oczywiste, że dostępne dane są niespójne. Między innymi istnieje znaczna rozbieżność między zgłoszonymi zastosowaniami a źródłami biomasy drzewnej.


WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O BIOMASIE. SPRAWDŹ!


Kolejne pytanie brzmi zatem: dlaczego ilości zgłaszane jako źródła biomasy drzewnej w Europie są znacznie niższe od ilości drewna zgłaszanych jako wykorzystywane w Europie? W latach 2014-2018 w Europie Środkowej dramatycznie wzrosły zakłócenia naturalne, po których następowały ratownicze pozyskiwanie drewna, wprowadzanie na rynek znacznych ilości uszkodzonego drewna. Nadmierna podaż drewna uszkodzonego w perspektywie krótkoterminowej może zniekształcić rynek, obniżając ceny drewna i przestawiając przepływy drewna na energię.

Czwarte pytanie: Jakie są konsekwencje naturalnych zaburzeń dla dostaw drewna?

Piąte pytanie: Jak możemy zapewnić, że praktyki gospodarki leśnej, które są korzystne dla klimatu, są również korzystne dla różnorodności biologicznej?

Trzy praktyki zarządzania

Autorzy oceniają trzy praktyki zarządzania, które są związane z zapotrzebowaniem na drewno na bioenergię. Porównują wpływ różnych praktyk zarządzania zarówno na różnorodność biologiczną, jak i zmiany klimatyczne. A także proponują praktyki zarządzania korzystne dla obu stron, które mają pozytywny wpływ na oba te aspekty.

Identyfikują również sytuacje „przegrane-przegrane”, w których szkody wyrządzają zarówno klimat, jak i ekosystemy leśne. W ten sposób opisują w pierwszej kolejności implikacje zarządzania na poziomie terenowym, mające na celu wprowadzenie drewna na rynek.

Pobierz “jrc-forest-bioenergy-study-2021-final_online.pdf”

jrc-forest-bioenergy-study-2021-final_online.pdf – Pobrano 426 razy – 6,94 MB

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Beata Klimczak
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE