Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) w uwagach do projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE ocenia, że cena dla energii ze współspalania określona na 310 zł/MWh jest dla istniejących źródeł za niska.

Reklama

PTEZ wskazuje, że przy proponowanej cenie referencyjnej na poziomie 310 zł/MWh możliwa do przyjęcia cena ofertowa do aukcji istniejącej jednostki jest ograniczona poprzez wartość pomocy publicznej uzyskanej w okresie przed aukcją. W rezultacie cena ofertowa umożliwiająca przystąpienie do aukcji byłaby znacznie niższa od referencyjnej i maksymalnie wyniosłaby około 250 zł/MWh (cena referencyjna minus pomoc publiczna).

W takim przypadku przy obecnej cenie energii elektrycznej produkowanej wyłączenie z węgla kamiennego wynoszącej około 170 zł/MWh możliwe do uzyskania wsparcie po wygraniu aukcji, jak wskazuje PTEZ, wynosiłoby około 80 zł/MWh (250 zł/MWh minus 170 zł/MWh). Jednak żeby to wsparcie uzyskać to trzeba współspalać biomasę, a to oznacza wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej.

PTEZ podał, że cena biomasy jest o około 9 zł/GJ większa niż cena węgla kamiennego, a to oznacza, że przy współspalaniu węgla z biomasą koszty wytwarzania energii elektrycznej w porównaniu z kosztami wytwarzania jej z samego węgla rosną o około 107 zł/MWh. W konsekwencji poziom wsparcia (80 zł/MWh) uzyskany w aukcji wygranej z ceną ofertową 250 zł/MWh nie pokrywałby wzrostu kosztów związanych z korzystaniem z biomasy (wsparcie wyliczane na 80 zł/MWh wobec wzrostu kosztów wytwarzania o 107 zł/MWh).

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wskazuje, że w przypadku przyjęcia ceny referencyjnej na postulowanym przez PTEZ poziomie 410 zł/MWh, przy tych samych założeniach oraz tej samej metodyce obliczeń uzyskane wsparcie wzrasta do 180 zł/MWh, pokrywa wzrost kosztów wynikający ze współspalania biomasy oraz pozwala uzyskać dodatkowe korzyści w wysokości zbliżonej do cen zielonych certyfikatów (180 zł /MWh minus 107 zł/MWh), co stwarza warunki do rozważenia decyzji o przejściu do systemu aukcyjnego.

Źródło: wnp.pl

Zdjęcie: DEPI

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE