Od 16 października osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z programu „EKOkredyt Prosument II” i ubiegać się o wsparcie do instalacji źródeł ciepła m.in. opalanych biomasą. Program oferuje bardziej korzystne warunki niż jego poprzednik. Bank Ochrony Środowiska ma do dyspozycji do 40 mln złotych.

Reklama

Tekst: opr. Beata Klimczak

Zdjęcie: Pixabay.com

 

***

AKTUALIZACJA

Jak podaje portal gramwzielone.pl, BOŚ przyjmuje już tylko wnioski na listę rezerwowych.

***

 

W nowym „Prosumencie” wprowadzono korzystne zmiany:

inwestycja w  instalację grzewczą nie jest już ograniczona wymogiem powiązania jej z urządzeniami służącymi do produkcji energii elektrycznej, a wniosek o kredyt wraz z dokumentami złożyć może.. instalator.

Może być ciepło bez prądu

Uruchomiony w październiku 2017 „EKOkredyt Prosument II” skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Wyraźną zmianą na korzyść w  stosunku do EKOkredytu Prosument (wcześniejszej edycji) jest fakt, że teraz można sfinansować założenie pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub kotła na biomasę niekoniecznie w  parze z  instalacją elektryczną. We wcześniejszej edycji wymogiem było uzupełnienie instalacji, np. pompy ciepła w panele fotowoltaiczne.

Nowa rola instalatora

Kolejną korzystną zmianą dla potencjalnych beneficjentów Programu jest to, że instalator może pomóc swojemu  klientowi skompletować i wypełnić niezbędne dokumenty wymagane do wniosku na EKOkredyt Prosument II. Może też w imieniu klienta złożyć kompletny wniosek o  kredyt pod warunkiem udzielenia mu pełnomocnictwa (z poświadczeniem notarialnym). Możliwe jest także udzielenie instalatorowi pełnomocnictwa w placówce Banku Ochrony Środowiska.

Za kredyt prowizja, od dotacji podatek Prosumenci, którzy chcą skorzystać z  dofinansowania – kredytu i  dotacji (łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych), mogą dokonywać zakupu i  montażu następujących małych i   mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej:

  • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • pompy ciepła – o  zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  • mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Dotacja do źródeł ciepła wynosi 15 proc., a  do źródeł energii elektrycznej – 30 proc. Całość dofinansowania może wynieść łącznie 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oprocentowanie kredytu wynosi 1 proc. w skali roku. Pamiętać trzeba, że BOŚ pobiera również prowizje za skorzystanie z kredytu wysokości 1,5 proc. rocznie. Od kwoty dotacji nie pobiera się opłat i  prowizji. Trzeba jednak zapłacić podatek dochodowy.

Warunki do spełnienia

Warto przypomnieć, że montowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Wymagana jest rękojmia wykonawcy w  okresie 3 lat od uruchomienia instalacji oraz gwarancja producentów głównych urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat. Montażu urządzeń dokonać może jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE