Prosumencka poprawka posła Artura Bramory (PSL) postulująca stałe taryfy dla mikroinstalacji OZE do 40 kW oraz możliwość odsprzedaży nadwyżek energii z małych instalacji OZE (do 1 MW) dowolnemu lokalnemu odbiorcy została odrzucona przez Sejm w pierwszym czytaniu.

Poprawka posła Bramory (podpisana także przez posłów Jacka Najdera z Twojego Ruchu i Cezarego Olejniczaka z SLD nie spotkała się z aprobatą posłów komisji do spraw energetyki obradujących 17.12.

Reklama

Komisja ds. energetyki zdecydowaną większością głosów odrzuciła zgłoszoną przez Artura Bramorę poprawkę zakładającą wprowadzenie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW, a także propozycję zwiększenia katalogu podmiotów mogących być prosumentami.

Do proponowanej poprawki negatywnie odniósł się wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, który ocenił, że rozszerzenie katalogu prosumentów to „element większej dyskusji i wymaga kompleksowego, a nie wybiórczego uregulowania”.

Kolejna z odrzuconych poprawek posła Bramory umożliwiłaby sąsiedzką odsprzedaż energii z instalacji OZE o mocy do 1 MW z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej, po cenie ustalonej bezpośrednio między producentem i odbiorcą.

Wiceminister Pietrewicz ocenił, że rozwiązania zaproponowane w ustawie o OZE w wystarczającym stopniu wspierają rozwój lokalnej energetyki. Mimo głosu posłanki Zalewskiej (PiS), która oceniła, że tłumaczenie Ministerstwa Gospodarki nie jest przekonujące i że ustawa o OZE w obecnym kształcie uniemożliwi konkurencję i utrzyma monopol na rynku energii, także ta poprawka została odrzucona przez posłów komisji ds. energetyki.

Poseł Bramora zapowiedział zgłoszenie swoich poprawek jako tzw. wniosków mniejszości, które będą głosowane przez wszystkich posłów w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o OZE.

Jeśli jednak cały Sejm zagłosuje tak samo jak dzisiaj posłowie komisji ds. energetyki, na przyjęcie poprawek posła Bramory nie będzie szans.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Zdjęcie: www.akademiaoze.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE