Planowanie procesu inwestycyjnego, wybór lokalizacji i substratów, przygotowanie do aukcji, wybór generalnego wykonawcy, rozruch biogazowni, opieka laboratoryjna i serwis instalacji, sprzedaż energii do sieci – to tylko niektóre z tematów warsztatów „Praktycznie o biogazie”, które już 27 marca rozpoczną się w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Reklama

Warsztaty „Praktycznie o biogazie”, 27-28 marca, Hotel Ossa**** k/Rawy Mazowieckiej.

Organizatorzy: Biomass Media Group Sp. z o.o., Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Formularz rejestracyjny: http://magazynbiomasa.pl/warsztaty-biogazowe/rejestracja/

Program warsztatów:

PONIEDZIAŁEK, 27 marca 2017 r.
Planowanie inwestycji – od projektu do realizacji
9:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Otwarcie warsztatów biogazowych
11:10 – 13:10

 

Wybór lokalizacji dla biogazowni – analiza dostępności substratów, możliwość zapewnienia dostaw substratów, dostęp do sieci energetycznej i ciepłowniczej, planowanie zagospodarowania pofermentu.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Kiszonka kukurydziana – fakty i mity.

Daniel Niewiński, Limagrain.

Zdobycie akceptacji społecznej dla planowanej inwestycji.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Koncepcja projektowa biogazowni – kluczowe elementy instalacji, analiza opcji technologicznych, biogazownia zintegrowana z innym przedsiębiorstwem, biogazownia w klastrze energii, alternatywne wykorzystanie biogazu.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Analiza opłacalności biogazowni.

Bartosz Hahn, Business Consulting Group.

13:10 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 15:30

 

Pozyskiwanie dotacji na budowę biogazowni.

Wojciech Nawrocki, Metropolis Doradztwo Gospodarcze.

Aukcje OZE – dopuszczalna pomoc publiczna dla biogazowni, obliczanie ceny oferowanej w aukcji, wnioski po pierwszej aukcji OZE.

Tymoteusz Mądry, Kancelaria SMM Legal.

Uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych przed rozpoczęciem budowy biogazowni.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biogazowni.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Zagadnienia podatkowe związane z funkcjonowaniem biogazowni.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

15:30 – 16:30 Lunch
16:30 – 17:30 Panel dyskusyjny
20:00 Kolacja branżowa
WTOREK, 28 marca 2017 r.
Budowa i eksploatacja biogazowni
9:00 – 11:30 Wybór generalnego wykonawcy i opcji technologicznych kluczowych dla powodzenia projektu.

Sebastian Kawczyński, IMAO.

Harmonogram realizacji inwestycji.

Sylwia Koch – Kopyszko,  Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Wybór technologii wykonania zbiorników i jego wpływ na ogólny harmonogram inwestycji.

Piotr Zając, A-Consult.

Najlepsze rozwiązania biotechnologiczne dla producentów biogazu.

Ari Ketola, DUCTOR.

Schemat postępowania przy rozruchu instalacji.

Artur Olesienkiewicz, Polbiotech.

Optymalizacja pracy biogazowni.

dr inż. Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Systemy mieszania komór fermentacyjnych

Krzysztof Puzdrowski, Erich Stallkamp.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 15:30

 

Innowacyjne technologie BASF optymalizujące budowę i eksploatację biogazowni.

Jakub Sąsiadek, Jarosław Muczek, BASF.

Opieka laboratoryjna i technologiczna nad procesem.

dr inż. Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zaburzenia w produkcji biogazu – przyczyny, zapobieganie i postępowanie w razie wystąpienia destabilizacji fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych.

Artur Olesienkiewicz, Polbiotech.

Kogeneracja – wybór silnika do biogazowni.

Łukasz Wilczyński, KWE Technika Energetyczna.

Naprawy i serwis funkcjonującej biogazowni.

Sylwia Koch – Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Wysokowydajna proekologiczna technologia wytwarzania biogazu w oparciu o pomiot drobiowy.

dr inż. Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Bezpieczeństwo biogazowni i ubezpieczenie biogazowni (BHP, PPOŻ, AC, OC).

Mirosław Kreczman, Verso.

Wykorzystanie pofermentu.

dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Optymalizacja procesu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Sylwia Koch – Kopyszko,

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Platforma zakupowo-sprzedażowa energii elektrycznej i świadectw pochodzenia.

Krzysztof Chrobak, Geon.

15:30 Zakończenie warsztatów
15:30 – 16:30
Lunch
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE