Ponad 340 certyfikatów dla biomasy w rok w niecały rok

sure

Program weryfikacji zrównoważonych zasobów (SURE) został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako system dobrowolny, który umożliwia podmiotom gospodarczym z branży bioenergetycznej wykazanie zgodności z wymogami prawnymi RED II. Ostateczne uznanie ogłoszono w publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Program weryfikacji zrównoważonych zasobów SURE

Na mocy zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 unijne kryteria zrównoważonego rozwoju zostały rozszerzone na biomasę do ogrzewania i chłodzenia oraz wytwarzania energii. Kraje UE były zobowiązane do transpozycji nowych przepisów do 30 czerwca 2021 r., a wiele podmiotów gospodarczych zdecydowanie zdecydowało się na udokumentowanie zrównoważonego wykorzystania biomasy poprzez wnioskowanie o certyfikację w odpowiednim czasie.

340 certyfikatów dla biomasy w rok

W niecały rok SURE okazało się jednym z najskuteczniejszych i najbardziej praktycznych rozwiązań na rynku, z ponad 340 wydanymi dotychczas certyfikatami i ponad 3000 otrzymanymi aplikacjami oczekującymi na certyfikację. Chociaż ostateczne uznanie systemów dobrowolnych przez Komisję Europejską nastąpiło na tym zaawansowanym etapie, SURE zdołał już zdobyć zaufanie podmiotów gospodarczych dzięki kilku kluczowym zaletom.


Zarejestruj się na VII Forum Pelletu


Niezależny i wiarygodny system certyfikacji

System został stworzony z myślą o spełnieniu i zaspokojeniu wymagań RED II. Został opracowany jako program o pełnym zakresie, co pomaga wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw wykazać zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju. SURE został również zaprojektowany jako niezależny i wiarygodny system certyfikacji. To ostatnie zapewnia współpraca z zatwierdzonymi jednostkami certyfikującymi, które są odpowiedzialne za sprawdzenie kryteriów zrównoważonego rozwoju z zasadami programu i listami kontrolnymi.

25 jednostek certyfikujących

Od uruchomienia programu SURE zatwierdziło 25 jednostek certyfikujących, które aktywnie przyczyniają się do pomyślnego procesu certyfikacji. Dodatkowo, szybki rozwój programu na rynku jest wspierany przez 6 partnerów krajowych, którzy pomagają zwiększać świadomość i wspierać system w krajach takich jak Austria, Litwa, Hiszpania, Niemcy, Słowacja i Czechy.

Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: Bioenergy Europe

This post is also available in: polski

ael