W 2015 roku Unia Europejska rozpoczęła realizację projektu Renewable Energy Sources for Agricultural Vocational Education – RE-SAVE (Źródła energii odnawialnej – w systemie zawodowej edukacji rolniczej), którego celem jest podnoszenie świadomości rolników na temat OZE.

Reklama

Podstawowym efektem projektu będzie interaktywna platforma e-learningowa. Wykorzystanie nowych metod nauczania jako działanie wspomagające tradycyjne metody edukacyjne jest wspierane przez program ERASMUS+. W pierwszej fazie dokonano analizy aktualnego stanu gospodarki odnawialnymi surowcami we wszystkich krajach partnerskich. Dokonana została również analiza potrzeb edukacyjnych poprzez przeprowadzenie ankiet wśród grupy docelowej, którą zgodnie z tematem projektu jest młodzież szkół zawodowych jak i rolnicy.

Na podstawie opracowanej analizy potrzeb edukacyjnych głównych odbiorców projektu stanu zostaną przygotowane materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej (interaktywna platforma e-learningowa) oraz papierowej (kompendium wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich), w wersjach językowych uczestników w projektu oraz w wersji angielskiej. Materiały elektroniczne zostaną udostępnione zgodnie z zasadami licencji otwartej dla każdego zainteresowanego odbiorcy po uprzednim zalogowaniu się.

Tematyka materiałów dydaktycznych została podzielona na cztery moduły tematyczne:

  • zarządzanie i powtórne wykorzystanie odpadów z produkcji zwierzęcej i roślinnej, produktów ubocznych oraz pozostałości z biogazowni – Uniwersytety w Çanakkale i Ardahan, Turcja,
  • wykorzystanie biomasy do celów energetycznych na obszarach wiejskich – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych – Agencja Odnawialnych Źródeł Energii FNR, Niemcy,
  • biznesplan dla odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich – Konfederacja Rolników Włoskich w Umbrii, Włochy oraz Ogólnogrecka Konfederacja Związków Rolniczych, Grecja.

W dniach 11-12 października 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się trzecie spotkanie w ramach programu RE-SAVE. Podczas seminarium omawiano w jakim zakresie projekt został już zrealizowany. Określono również jak powinny być opracowane materiały dydaktyczne. Uniwersytet w Ardahan w Turcji, jest odpowiedzialny za utworzenie platformy e-learningowej.

W programie spotkania przewidziano zwiedzanie pracowni: biogazu, energii wiatrowej, paliw pierwotnych i przetworzonych Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze sposobami zagospodarowania biomasy do celów energetycznych. Dzięki uprzejmości Dyrektora Cukrowni Strzelin Pana Wojciecha Wąsa odwiedzili cukrownię i biogazownię w Strzelinie. Celem wyjazdu terenowego było również zwiedzanie Zakładu Przetwórstwa Słomy w Jordanowie Śląskim.

Za koordynację projektu odpowiada Uniwersytet Ardahan, w północno-wschodniej Turcji. Partnerami w projekcie są: Konfederacja Rolników Włoskich w Umbrii (Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Dell’ Umbria Umbria – Włochy), Uniwersytet w Çanakkale (Çanakkkale Onsekiz Mart University – Turcja), Instytut Rolniczy w Nitrze (Agroinstitut Nitra – Słowacja), Ogólnogrecka Konfederacja Związków Rolniczych (Pan-Hellenic Confederation of Unions of Agricultural Co-operatives PASEGES – Grecja), Agencja Odnawialnych Źródeł Energii (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. FNR – Niemcy) i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr).

Źródło: Informacja prasowa UP Wrocław

Zdjęcia: Informacja prasowa UP Wrocław

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE