Aktualizowano Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Program stanowi podstawę strategii działań, zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. W konsultacjach uczestniczyli zaproszeni samorządowcy, mieszkańcy i specjaliści.

Podczas spotkania zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Województwem Małopolskim i Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy. Przedmiotem Porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie organizacji pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dla dodatkowych dwóch miejscowości na terenie regionu.

Reklama

– Chcielibyśmy wprowadzić do obiegu pojęcie ekodoradcy technicznego dla przedsiębiorców, a także powołać radę czystego powietrza – przyznał Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Wyniki badań dostępne będą na stronach Małopolski i Stowarzyszenia. Krakowski Alarm Smogowy będzie prowadzić badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 przy pomocy sprzętu spełniającego wymogi państwowego monitoringu środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedzialny będzie za ważenie filtrów z poborników pyłowych oraz wykonywanie oznaczeń benzo(a)pirenu z filtrów dostarczonych przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

W wyniku konsultacji Województwo Małopolskie przystąpi do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, stanowiącego podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Poprzez zaproszenie do konsultacji samorządów, mieszkańców i specjalistów władze województwa pragną włączyć zainteresowanych programem w przygotowanie aktualizacji już na początkowym etapie. Informacje na temat ww. spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Uwagi i wnioski do założeń programu można składać w terminie do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres:

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Zdjęcia: BP UMWM

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE