Program Agroenergia właśnie zainaugurował. A to oznacza, że 200 mln zł trafi do rolników na nowe źródła energii i ciepła. Program uruchomił NFOŚ.

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Agroenergia, do którego nabór rozpoczął się 8 lipca, ma budżet w wysokości 200 mln zł.

Reklama

OZE w Magazynie Biomasa. Kliknij i sprawdź!


Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Dwie formy dofinansowania.

Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł.

Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2proc. przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł.

Dotacje wyniosą do 40proc., a pożyczki – do 100proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że urzędnicy będą rozpatrywać wnioski na bieżąco, do wyczerpania środków.

Ponieważ program ma na celu m.in.  poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikacji będzie podlegał uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć

Szczegóły naboru na stronie internetowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo! Sprawdź:

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: Pixabay
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE