Rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG dla proekologicznych projektów. Islandia, Liechtenstein i Norwegia przeznaczają 150 tys. euro (ponad 646 tys. zł) na nawiązanie lub wzmacnianie współpracy z polskimi beneficjentami. Nabór wniosków na wspólne projekty w obszarze m.in. energii odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz adaptacji i łagodzenia zmian klimatu.

Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 września 2020 r. Lista projektów, które przejdą pozytywną ocenę podlega zatwierdzeniu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Reklama

Przedmiotem wsparcia są nieinwestycyjnie działania polegające na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy polskimi beneficjentami a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Partnerskie projekty muszą dotyczyć przynajmniej jednego z obszarów programowych, którymi są: energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne; łagodzenie zmian klimatu i adaptacja; środowisko i ekosystemy.

Zakres finansowania projektów bilateralnych (biorą w nich udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski) obejmuje m.in.: wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami z Państw-Darczyńców a podmiotami z Polski, poszukiwanie partnerów przed przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie lub w jego trakcie, tworzenie sieci kontaktów, wymianę wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk.


Jakie dofinansowania jeszcze można zdobyć? Kliknij i sprawdź!


Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce lub w Państwie-Darczyńcy są uznawane za wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych.

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 tys. euro, zaś maksymalna – 20 tys. euro.

Pierwszy nabór wniosków – o dofinansowanie ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – ogłosił Minister Klimatu, który jest Operatorem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępnej pod adresem internetowym: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/.

Zapytania: mfeog@nfosigw.gov.pl lub mfeog@klimat.gov.pl.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE