Już jutro –  26 marca –  w Połańcu rozpocznie się wiosenne święto branży biomasowej – w Forum Biomasy organizowanym przez powermeetings.eu udział potwierdziło niemal 300 osób reprezentujących ponad 130 firm i instytucji. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich koncernów energetycznych i większości przedsiębiorstw ciepłowniczych spalających biomasę.

Poniżej przedstawiamy program Forum:

Reklama

26 marca 2015

8:30 – 9:30 Rejestracja

 

9:30 – 10:00 Uroczyste otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

 

 • Alfreda Świtek, Prezes Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 • Arkadiusz Bąk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 • Michał Skotnicki, Starosta Staszowski
 • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Katarzyna Szwed-Lipińska,Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Radca Prawny, Urząd Regulacji Energetyki
 • Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

 

10:00 – 11:30 Panel I : Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii z biomasy i odpadów biodegradowalnych.

 

 • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Katarzyna Szwed-Lipińska,Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Radca Prawny, Urząd Regulacji Energetyki
  Ustawa o OZE – „stary” i „nowy” system wsparcia w kontekście Komunikatu Komisji Europejskiej Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z 28 czerwca 2014 r., seria C, Nr 200, s. 1), nowe regulacje prawne dotyczące źródeł wytwarzających z biomasy.
 • Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora IChPW ds. Badań i Rozwoju, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu: Rynek paliw alternatywnych – proponowane zmiany legislacyjne umożliwiające rentowną produkcję i wykorzystanie paliw SRF.
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

 

12:00 – 14:00 Panel II :Biomasa i odpady biodegradowalne – wytwarzanie, magazynowanie, logistyka, innowacyjne technologie energetycznego wykorzystania.

 

 • Marek Ryński, Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem, GDF SUEZ Energia Polska S.A: GDF Suez Połaniec pionierem energetycznego wykorzystania biomasy

 • Andrzej Schroeder, Dyrektor Zarządzający Segmentu Ciepło, ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Marzena Jasińska-Łodyga, Szef Ochrony Środowiska, Grupa Ożarów S.A.:
  Środowiskowe aspekty współspalania paliw alternatywnych w piecach do wypału klinkieru.

 • Adam Sarnaszek, Dyrektor Branży Certyfikacji i Audytu (S&S.C.)Agnieszka Kędziora – Urbanowicz, Systems & Services Certification, Senior Certification Specialist, SGS – Polska Sp. z o.o.: Formalne aspekty certyfikacji systemów łańcucha dostaw w kontekście certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS)

 • Grzegorz Pelczar, Koordynator ds. badawczo – technicznych ELPOLOGISTYKA Sp. z o.o.: Eko-Ash. Nawóz na bazie popiołów ze spalania biomasy w elektrowniach. Wyniki badań przemysłowych.

 

14:00 – 15:00 Lunch

 

15:00 – 16:30 Panel III: Oczekiwania względem dostawców biomasy i odpadów biodegradowalnych – doświadczenia, bariery, szanse.

Panel dyskusyjny.

Moderator: Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora IChPW ds. Badań i Rozwoju, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


Prezentacja wprowadzająca do panelu:

Miejsce producentów i dostawców biomasy w obliczu nowej ustawy o OZE

Bogdan Warchoł, Dyrektor ds. Produkcji Peletu i Handlu Surowcami Energetycznymi, Polenergia SA

 

Paneliści:

 • Piotr Rogóż, Member of the Board, Director Energy Management, GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 • Krzysztof Buczek, Dyrektor ds. Obrotu Biomasą, Veolia Energia Polska S.A.
 • Marzena Jasińska-Łodyga, Szef Ochrony Środowiska, Grupa Ożarów S.A.
 • Jarosław Rak, Prezes, PoliTrade Sp. z o.o.
 • Bogdan Warchoł, Dyrektor ds. Produkcji Peletu i Handlu Surowcami Energetycznymi, Polenergia SA

 

19:00 – 23:00 Uroczysta kolacja

    Forum Biomasy powermeetings.eu, Łódź, 2014

 

 

27 marca 2014

9:00 – 9:30 Rejestracja

 

9:30 – 11:30

 

Jak należycie zadbać o jakość biomasy w postaci peletów? Prezentacja urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznej pelletów „PELLTEST”

mgr inż Mariusz Mastalerz, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Kierownik ds. Technicznych Zespołu Laboratoriów i Organizatora Badań Biegłości

 

10 lat doświadczeń w obszarze badań biomasy na cele energetyczne we współpracy z GDF Suez Połaniec.

Danuta Woszczek, Prezes Zarządu, ELPOLAB

 

Perspektywy i możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy.

prof. nzw. dr hab. Małgorzata Ulewicz, Pełnomocnik Rektora ds. naukowo-badawczych i innowacji Politechniki Częstochowskiej

 

Zielony blok w Elektrowni Połaniec – doświadczenia z pracy kotła fluidalnego oraz układu transportowego

Mariusz Damasiewicz, Specjalista ds. blokowych, Wydział Eksploatacji, GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Stanisław Nowak, Specjalista ds. Blokowych, Biuro Zarządzania Majątkiem, GDF SUEZ Energia Polska S.A.

 

11:30 – 12:30 Poczęstunek (gorąca przekąska) / przejazd do Elektrowni Połaniec

 

12:30 – 14:30 Zwiedzanie „Zielonego Bloku” 

    

 

14:30 – 15:30 Lunch w Elektrowni Połaniec

 

Źródło: www.powermeetings.eu

Zdjęcie: www.powermeetings.eu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE