27 – 28 marca odbędą się warsztaty „Praktycznie o biogazie” organizowane przez „Magazyn Biomasa” oraz Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Wydarzenie adresowane jest do firm – inwestorów planujących budowę biogazowni w Polsce, właścicieli istniejących biogazowni, które mają problemy finansowe i eksploatacyjne, rolników oraz przedsiębiorców z branży mięsnej, mlecznej i spożywczej zainteresowanych możliwością zagospodarowania w biogazowni problematycznych odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Reklama

Praktyczny wymiar warsztatów odzwierciedla program dwudniowego spotkania w Rawie Mazowieckiej. Prelegenci, wśród których znajdą się czołowi polscy specjaliści branży biogazowej, poruszą kluczowe kwestie związane z projektem, budową i eksploatacją biogazowni.

Warsztaty „Praktycznie o biogazie” 27-28 marca, Hotel Ossa

Zakres tematyczny wydarzenia*

Poniedziałek,  27 marca 2017 r.

Planowanie inwestycji – od projektu do realizacji

Moderacja: Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

 1. Wybór lokalizacji dla biogazowni – analiza dostępności substratów, możliwość zapewnienia dostaw substratów, dostęp do sieci energetycznej i ciepłowniczej, planowanie zagospodarowania pofermentu.
 2. Kiszonka kukurydziana – fakty i mity.
 3. Zdobycie akceptacji społecznej dla planowanej inwestycji.
 4. Koncepcja projektowa biogazowni – kluczowe elementy instalacji, analiza opcji technologicznych, biogazownia zintegrowana z innym przedsiębiorstwem, biogazownia w klastrze energii, alternatywne wykorzystanie biogazu.
 5. Analiza opłacalności biogazowni.
 6. Pozyskiwanie dotacji na budowę biogazowni.
 7. Pozyskiwanie kredytów i dopłat do kredytów.
 8. Aukcje OZE – dopuszczalna pomoc publiczna dla biogazowni, obliczanie ceny oferowanej w aukcji, wnioski po pierwszej aukcji OZE.
 9. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych przed rozpoczęciem budowy biogazowni.
 10. Umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biogazowni.
 11. Zagadnienia podatkowe związane z funkcjonowaniem biogazowni.

Wtorek, 28 marca 2017 r.

Budowa i eksploatacja biogazowni

Moderacja: Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

 1. Wybór generalnego wykonawcy i opcji technologicznych kluczowych dla powodzenia projektu.
 2. Harmonogram realizacji inwestycji.
 3. Schemat postępowania przy rozruchu instalacji.
 4. Optymalizacja pracy biogazowni.
 5. Opieka laboratoryjna i technologiczna nad procesem.
 6. Kontrola procesu i postępowanie w razie wykrycia zaburzeń procesu.
 7. Kogeneracja – wybór silnika do biogzowni.
 8. Naprawy i serwis funkcjonującej biogazowni.
 9. Bezpieczeństwo biogazowni i ubezpieczenie biogazowni (BHP, PPOŻ, AC, OC).
 10. Wykorzystanie pofermentu.
 11. Optymalizacja procesu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.
 12. Platforma zakupowo-sprzedażowa energii elektrycznej i świadectw pochodzenia
 13. Ograniczenie emisji CO₂ i osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej.
 14. Logistyka dostaw substratów.

* Program warsztatów może ulec zmianie. Organizatorzy są w trakcie potwierdzania udziału prelegentów.

W spotkaniu przewidziano udział 100 osób.

Termin spotkania: 27-28 marca 2017 r., Hotel Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maciej Kosiński, + 48 792 122 038, biogaz@biomassmediagroup.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE