„Ostatnie lata to czas dynamicznego, nie mającego precedensu w historii Polski, rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z szeroko rozumianą branżą OZE w ramach porozumień sektorowych” – mówił podczas posiedzeń Rad Koordynacyjnych porozumień sektorowych w obszarze biogazu i biometanu, fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Reklama

Porozumienia sektorowe a rozwój OZE

Prace w ramach porozumień sektorowych oparte na merytorycznej dyskusji przyczyniły się do rozwoju rynku OZE i stanowią, wg wiceministra Zyski, fundament do dalszego dialogu na temat kierunków rozwoju sektorów kluczowych dla wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wiceminister Zyska zwrócił uwagę na konieczność dalszej integracji podmiotów zaangażowanych w prace porozumień sektorowych. Zaproponował, aby w przyszłości współpraca w ramach porozumień sektorowych przybrała zinstytucjonalizowaną formę, wspieraną przez rządową agencję wykonawczą.


Czytaj też: Strefa Expo podczas 8. Kongresu Biogazu 


Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

W opinii wiceministra Zyski w efekcie prac prowadzonych w ramach porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu wspólnie z przedstawicielami branży udało się wypracować rozwiązania, które zwiększą możliwości produkcji biogazu i biometanu oraz rozwoju przemysłu w tym sektorze.

Udało się znacząco poprawić warunki realizacji projektów biogazowych, w tym uprościć procedury. Po raz pierwszy wprowadziliśmy system pomocy publicznej dla rynku biometanu, a także zbudowaliśmy fundamenty dla dalszego rozwoju systemów magazynowania wprowadzając rozwiązania dla biogazowni szczytowych – stwierdził Zyska.

Fotowotaika i morskie farmy wiatrowe

Podczas Posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Fotowoltaiki wiceminister Zyska przypomniał, że dzięki odpowiedniemu otoczeniu regulacyjnemu oraz instrumentom wsparcia, takim jak aukcje OZE, Program Mój Prąd, Czyste Powietrze, czy Energia dla Wsi, fotowoltaika stała się najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Pełnomocnik rządu ds. OZE podkreślił, że w grudniu 2015 roku moc zainstalowana fotowoltaiki wynosiła ok. 100 MW, natomiast we wrześniu 2023 roku – 15 GW.

W ramach Posiedzeń Rad Koordynacyjnych omówiono także sektor morskiej energetyki wiatrowej akcentując fakt, że jest to strategiczny kierunek w realizacji procesu transformacji energetycznej Polski. Według prognoz w 2040 roku, ok. 40% energii w polskim systemie energetycznym będzie pochodziło z morskich farm wiatrowych.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE