W sezonie grzewczym 2020/2021 Elektrociepłownia „Łężańska” pracowała przy wsparciu nowego kotła biomasowego, który spowodował, że ilość węgla wykorzystanego do produkcji ciepła zmniejszyła się trzykrotnie, a cały system grzewczy bazował głównie na biomasie, czyli ekologicznym paliwie odnawialnym. Nowa instalacja dodatkowo obniżyła też emisję CO2, co przy rozliczaniu sezonu dało ponad 1,2 mln zł oszczędności, a to stanowi ok. 10,7% kosztów ogółem.

 Sezon grzewczy 20202/2021 rozpoczął się w październiku 2020 r. wraz z uruchomieniem nowego kotła biomasowego o mocy 7 MWt i trwał do 12 maja 2021 r. Dzięki nowej instalacji biomasowej jest to sezon, w którym główne paliwo stanowiła biomasa. Na potrzeby nowego kotła biomasowego i kotła kogeneracyjnego na biomasę Elektrociepłownia „Łężańska” zużyła blisko 33 tys. ton biomasy. Ilość wykorzystanego w tym czasie węgla wyniosła niespełna 2 tys. ton. W porównaniu do sezonu 2019/2020 ilość zużytej biomasy wzrosła o ok. 1/3, a ilość węgla zmniejszyła się o 2/3. To oznacza, że sezon 2020/2021 był dla Elektrociepłowni „Łężańska”, a tym samym dla mieszkańców Krosna i odbiorców instytucjonalnych, tym sezonem, w którym ogrzewanie bazowało głównie na ekologicznym cieple, z którego wytworzono ponad 90% energii.

Reklama

Połączenie mocy nowego kotła biomasowego oraz funkcjonującego od kilku lat kotła kogeneracyjnego (ciepło powstaje w skojarzeniu z energią elektryczną) okazało się bardzo efektywnym i ekologicznym sposobem ogrzewania. Ponadto, wykorzystanie biomasy jako paliwa dało znaczne obniżenie emisji CO2 i według wstępnych szacunków – nowa instalacja biomasowa zmniejszyła emisję tego gazu o ok. 7,5 tys. ton w porównaniu do sezonu poprzedniego, tj. 2019/2020, przy czym –rozruch technologiczny tej instalacji odbył się w trakcie tego sezonu, a to daje szansę na dalszą poprawę w roku bieżącym.

Patrząc kompleksowo na elektrociepłownię to zastosowanie biomasy zamiast miału węglowego obniżyło emisję CO2, w latach 2013-2020, aż o 137 236 ton, co przekłada się na ok. 10 mln zł unikniętych kosztów związanych z zakupem uprawnień emisyjnych.

–  Ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły w ciągu ostatniego roku z ok. 20-25 euro do ponad 40, a momentami nawet 50 euro za tonę. To postawiło w bardzo trudnej sytuacji wiele przedsiębiorstw energetycznych, które takie uprawnienia muszą zakupić. W naszej elektrociepłowni, dzięki poniesionym w ostatnich latach inwestycjom, w szczególności w blok kogeneracyjny na biomasę, kocioł opalany biomasą oraz realizowane na dużą skalę inwestycje związane z modernizacją sieci ciepłowniczej, udało się uniknąć negatywnych skutków finansowych tej sytuacji – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Jest to również dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, gdyż w dużej mierze zmodernizowana infrastruktura nie tylko gwarantuje ciągłość dostaw ciepła, ale także zabezpiecza mieszkańców przed lawinowym wzrostem kosztów ogrzewania, powodowanym przez emisję CO2 – podkreśla prezes Spółki.

Wykorzystanie biomasy jako głównego paliwa dla krośnieńskiej elektrociepłowni przyczyniło się również do znacznego ograniczenia emisji i pyłów do atmosfery oraz zwiększenia udziału ciepła wytworzonego z OZE w miejskiej sieci ciepłowniczej. Pozytywne efekty stosowania w elektrociepłowni innego paliwa niż tylko miał węglowy odnotowywane są już od 2013 r., kiedy do użytku został oddany blok kogeneracyjny. Blok ten produkuje ponad 50% ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni oraz energię elektryczną, która w całości zużywana jest na potrzeby Spółki.

Statystyki podsumowujące sezon grzewczy 2020/2021 dowodzą, że kierunek rozwoju elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej na terenie Krosna jest bardzo efektywny, proekologiczny i przyszłościowy.

Zapraszamy do obejrzenia zestawień i zdjęć:

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: mat. pras. Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE