Ponad 164 mln euro na OZE, lepsze powietrze i klimat

Ponad 164 mln euro na OZE, poprawę jakości powietrza i lepszy klimat. Tyle otrzymają m.in. polscy przedsiębiorcy z Funduszy norweskich i EOG.

Poprawa jakości powietrza, efektywne wykorzystanie energii w szkołach i przedsiębiorstwach, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przeciwdziałanie zmianom klimatu to tylko niektóre z celów, jakie mogą liczyć na wsparcie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

– Realizacja poprzednich dwóch edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG dowiodła, że zapotrzebowanie na celowane inwestycje prośrodowiskowe, zwłaszcza w sektorze energetyki oraz adaptacji do zmian klimatu nadal jest duże. W Polsce środki te były i są przeznaczane na wyjątkowe projekty o wysokiej efektywności ekologicznej i społecznej. Narodowy Fundusz wysoko ocenia współpracę z państwami-darczyńcami i cieszymy się, że będzie kontynuowana dzięki podpisanym dziś porozumieniom. Pierwsze nabory m.in. z obszaru ochrony przyrody, a także obszaru energia na źródła kogeneracyjne, termomodernizację szkół oraz inwestycje w systemy ciepłownicze ogłoszone zostaną już 3 marca, a wnioski będą przyjmowane od  6 kwietnia zaznaczył wiceprezes NFOŚiGW, Artur Michalski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ścisłej współpracy z Operatorem Programu Ministerstwem Klimatu oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska (NEA), Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajową Agencją ds. Energii Islandii (OS). To już III edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce.

Wsparcie jest zróżnicowane w zależności rodzaju projektów.  Największe pieniądze, od 1 do 7 mln euro, będzie można uzyskać na projekty związane z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów grzewczych i usuwania indywidualnych źródeł ciepła. Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45 proc. do 100 proc. i będzie uzależniony od charakteru danego obszaru, a także od maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. ZA DARMO! Sprawdź:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: pixabay

 

This post is also available in: polski