Inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę pomogą zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. W ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu” NFOŚiGW wybrał projekty inwestycyjne w kilkunastu miastach Wschodniej Polski, które zostaną dofinansowane ze środków z Funduszy Europejskich.

Reklama

136 mln zł dla 12 miast na ekoinwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), podpisał już umowy ze wszystkimi samorządami, które otrzymały wsparcie w pierwszym naborze wniosków działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wybrane zostały projekty inwestycyjne w Biłgoraju, Busku Zdroju, Ciechanowie, Chełmie, Dębicy, Jaśle, Krośnie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mławie, Siedlcach, Stalowej Woli i Bartoszycach.

Ekoinwestycje, tym przypadku te dotyczące projektów związanych zielono-niebieską infrastrukturą pomogą zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Dofinansowanie z programu obejmie budowę parków, ogrodów, łąk miejskich, połączeń między terenami zieleni, miejskich zbiorników wodnych, udrożnienie przepływu kanałów czy miejskich rzek.


Letnie Igrzyska Olimpijskie bez cienia. Upał w Paryżu budzi poważne obawy


Włodarze 12 miast z obszaru Polski Wschodniej zaplanowali różnego rodzaju ekoinwestycje, m.in. zwiększenie powierzchni zielonych, rozszczelnienie nawierzchni i przebudowę parkingów, by gromadziły spływającą deszczówkę. Powstaną także „zielone przystanki” komunikacji miejskiej i stawy retencyjne. Na odbetonowanych placach i skwerach, w miejsce nieprzepuszczalnych powierzchni, pojawią się drzewa, krzewy i łąki kwietne. W wielu miejscach powstaną także pasy zieleni w formie kieszonkowych ogrodów deszczowych. Zatrzymywanie wód opadowych w glebie i zbiornikach retencyjnych ograniczy występowanie błyskawicznych powodzi miejskich często zalewających niżej położone ulice. Zgormadzone wody będzie można wykorzystać np. do podlewania trawników. Inwestycje mają także przyczynić się do skutecznego obniżenia temperatur, szczególnie dotkliwych w upalne dni w miejscach zwartej zabudowy.

Drugi nabór wniosków

Kolejny nabór projektów z zakresu działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu w ramach FEPW planowany jest na III/IV kw. 2024 r. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne, które kompleksowo dostosowują miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzą efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W naborze uczestniczyć będą mogły miejscowości położone na terenie 6 wschodnich województw, w tym maista średnie i miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się już we wrześniu 2024 r. Łącznie na działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w programie FEPW zaplanowano 255 mln EUR.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE