Polska i Niemcy będą blisko współpracować w zakresie pakietu zimowego w kontekście planowanych w najbliższych miesiącach dyskusji na forum UE. Pakiet obejmuje 8 projektów legislacyjnych UE dotyczących architektury rynku energii elektrycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz zarządzania Unią Energetyczną.

Reklama

W Warszawie odbyły się rozmowy na temat współpracy przy tzw. pakiecie zimowym. Wzięli w nich udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii Rainer Bakke. Ministrowie wyrazili wolę bliskiej współpracy w zakresie pakietu zimowego w kontekście planowanych w najbliższych miesiącach dyskusji na forum UE.

Rozmowy odbyły się przed planowaną przez Komisję Europejską publikacją tzw. pakietu zimowego, tj. pakietu 8 projektów legislacyjnych UE dotyczących architektury rynku energii elektrycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz zarządzania Unią Energetyczną. Konsultacje polsko-niemieckie służyły wstępnemu omówieniu stanowiska Polski i Niemiec przed oficjalną prezentacją pakietu na posiedzeniu Rady UE ds. Energii 5 grudnia 2016 r.

Podczas spotkania poruszono kwestie zarządzania unią energetyczną i rolę współpracy regionalnej w tym zakresie.  Wiceminister Kurtyka wskazał istotne dla Polski kwestie w zakresie usprawnienia funkcjonowania rynku energii elektrycznej i dostosowania go do wyzwań jakie stają przed sektorem. Podkreślił, że zasadniczą sprawą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w oparciu o pewne, stabilne i dostępne źródła. Z dużym zainteresowaniem oczekujemy propozycji Komisji Europejskiej zawartych w pakiecie zimowym. Będą one bardzo istotne w kontekście procesu budowy Unii Energetycznej – zaznaczył.

 

Źródło: Ministerstwo Energii

Zdjęcie: Ministerstwo Energii

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE