Więcej chętnych, by wystawić się na POL-ECO SYSTEM! Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe. Czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska. To tylko wybrane tematy, które omówimy podczas targów POL-ECO-SYSTEM. Patronat nad targami sprawuje Minister Środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronem medialnym targów jest Magazyn Biomasa.

Reklama

Od ponad 30 lat podczas POL-ECO SYSTEM mają miejsca biznesowe spotkania branży komunalnej i ochrony środowiska. Podczas tych targów spotykają się liderzy branży, aby wymienić się poglądami, opiniami i podzielić swoim doświadczeniem. To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Tematem przewodnim targów będzie „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. Targi POL-ECO-SYSTEM odbędą się w Poznaniu w dniach 9-11 października.

– Pod koniec czerwca upłynął termin zgłoszeń i widzimy większe zainteresowanie wystawców naszymi targami. Swój powrót potwierdziły firmy, które nie wystawiały się w poprzedniej edycji – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor POL-ECO SYSTEM. – Warto zauważyć, że w tym roku powracają także firmy, które wystawiają się w systemie dwuletnim – dodaje Paulina Pietrzak.

Szeroki zakres tematyczny

Tematyka zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń. Kompleksowo poruszone będą także zagadnienia związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, a także systemem kaucyjnym. Podczas POL-ECO SYSTEM omówione zostaną również tematy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, rozwiązań służących utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

– Liczne konferencje i wydarzenia towarzyszące targom świadczą o tym, że POL-ECO SYSTEM jest istotnym miejscem spotkań, gdzie można zabrać głos w dyskusji i zapoznać się z bogatą ofertą wystawienniczą – zauważa P. Pietrzak. – Również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę – dodaje dyrektor POL-ECO SYSTEM.

Targi zostaną poprzedzone Dniem Informacyjno-Szkoleniowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie targów będą miały miejsce uroczystości Jubileuszu 30-lecia Funduszu. Po raz trzeci podczas POL-ECO SYSTEM odbędzie się konferencja EkoSfera organizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz NFOŚiGW. Sesje poświęcone będą m. in. następującym tematom: zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym. Klimat i energia, czyste powietrze, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju. Ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości życia w miastach.

Produkt w obiegu

Targom towarzyszyć będzie wystawa laureatów konkursu „Produkt w obiegu” organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców. Tych którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwszym jego etapem będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń. Kolejnym zaprezentowanie nominowanych produktów lub projektów na wystawie podczas tegorocznych targów POL-ECO SYSTEM. Jest to trzecia edycja konkursu, ale w tym roku po raz pierwszy laureaci będą mogli osobiście opowiedzieć o swoich produktach.

Innowacyjne rozwiązania

Ekspozycję targów tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. Nie zabraknie również odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązań dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów. A także technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu. Swoje oferty zaprezentują m. in.: Arcon, Ekocel, Embers, Isuzu, Karcher, Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Pronar, Protechnika, Samasz i Tomra Sorting.

Profesjonalni zwiedzający

Targi POL-ECO-SYSTEM są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną. Targi odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m. in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, utrzymania zieleni miejskiej, a także przedstawiciele samorządów.

Zapraszamy do uczestnictwa w największych i najważniejszych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targach ochrony środowiska!

 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

www.polecosystem.pl

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE