Pieniądze na OZE mogą pozyskać do końca czerwca małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski. Wsparcie przeznaczone jest dla firm zajmujących się wytwarzaniem biogazu, ale także komponentów do biopaliw.

Reklama

Pieniądze na OZE mogą być przeznaczone na zakup urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, wykorzystywanych do produkcji: energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, innych urządzeń grzewczych.

Pieniądze na OZE mogą być spożytkowane też na zakup urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia. Mogą to być na przykład pompy ciepła, rekuperatory, kotły grzewcze gazowe. Przepisy dopuszczają też kotły olejowe, elektryczne oraz na paliwa stałe. Dofinasowanie może być przeznaczone na zakup urządzeń kogeneracyjnych energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

Małopolski Urząd Marszałkowski dopuszcza, by pieniądze na OZE przeznaczone zostały na zakup urządzeń do produkcji biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r. Jednak wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 30 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku godz. 15:00. Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Poziom dofinansowania projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  21 108 000,00 PLN. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%. Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 25 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf 645 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 353 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf 681 KB)\

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip 322 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf 1,08 MB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf 322 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 943 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf 447 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf 885 KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 474 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf 1,22 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf 1,13 MB)

O pieniądze na OZE pytaj

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) – Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:  fem@umwm.pl .

Lokalne biura informacji

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl ,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl .

Więcej informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4–dotacje-dla-msp–

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego http://www.rpo.malopolska.pl

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE