Pellet na cenzurowanym?

alarm smogowy

Pellet na cenzurowanym? W kolejnym województwie może dojść do tego, że pellet, jako paliwo stałe, zostanie paliwem zakazanym. To Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje nowego programu ochrony powietrza. Jeszcze można do niego składać wnioski.

Program ochrony powietrza stanie się obowiązującym aktem prawa miejscowego. Aktualnie jest w konsultacjach. Uwagi i wnioski można składać do 23 marca 2020 r.

Badania powietrza na terenie województwa mazowieckiego wskazały częste przekroczenia norm szkodliwych substancji – pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu. Konieczna jest poprawa jego stanu. Stąd Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza.


Zarejestruj sie na Forum Pelletu 2020


Konsultacje programu rozpoczęły się 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

Zgłaszanie uwag do programu możliwe jest na trzy sposoby:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  • ustnie do protokołu podczas spotkania;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej , na adres: powietrze@mazovia.pl

Zgodnie z przepisami prawa Program ma zostać uchwalony do 15 czerwca 2020 r.

 

W jakich województwach wprowadzono uchwały antysmogowe?

alarm smogowy

 

(źródło: Polski Alarm Smogowy)

This post is also available in: polski

bem