Od 1 stycznia 2019r. w życie wchodzi tzw. Pakiet MŚP, którego zadaniem jest ułatwienie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet MŚP wprowadza niemal 50 zmian. Jak twierdzi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, pozwolą one na zaoszczędzenie przez przedsiębiorców ok. 4 mld złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Od 20 grudnia funkcjonuje też Biuro Rzecznika MŚP.   

Jakie zmiany wprowadza Pakiet MŚP?

Są to m.in.: wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skróci się termin uprawniający wierzyciela do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Reklama

Zaproponowane rozwiązania w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r., a poszerzenie kategorii „małego podatnika” – od 2020 r.

Nowela przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika” – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Status „małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji. Ale również rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). „Mały podatnik” ma prawo do jednorazowej amortyzacji. Czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. Wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie. Nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Co oznacza jednorazowa amortyzacja w porównaniu do liniowego rozliczania? Że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł.

Kolejny przywilej „małego podatnika” to kwartalny sposób rozliczania zaliczek – przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów – 4 przelewy zamiast 12.

Pozostałe wybrane ułatwienia:

  • Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata).
  • Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je samorządy. Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.
  • Zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.
  • Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.
  • Zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.
  • Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.
  • Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
  • Skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.
  • Możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.

Od 19 grudnia 2018r. działa też Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP, którym obecnie jest Adam Abramowicz, powołany przez Prezesa Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję, ma być strażnikiem realizacji zapisów Konstytucji Biznesu w codziennej praktyce działania administracji publicznej. Może m.in. przystępować do postępowań administracyjnych i skarbowych.

Wspomagany przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, zajmuje się ponadto monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowaniem ich problemów. A także wydawaniem opinii aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP.

Kontakt z Rzecznikiem MŚP:

Źródło: MPiT,Biuro Rzecznika MŚP,
Zdjęcie: Biuro Rzecznika MŚP, na zdjęciu: Rzecznik MŚP Adam Krzysztof Abramowicz
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE