Odnawialne Źródła Energii przekroczyły plan roczny, a zatem rozwijają się zgodnie z założeniami. W informacji jaką Ministerstwo Energii przekazało senatorom z komisji gospodarki narodowej i innowacyjności oraz z komisji środowiska mowa jest też o konieczności tworzenia klastrów.
Odnawialne Źródła Energii przekroczyły plan
Są powody do zadowolenia, ponieważ odnawialne źródła energii przekroczyły plan roczny, jeśli chodzi o produkcję energii. Z informacji na temat funkcjonowania ustawy o OZE wynika, że 31 marca 2017 r. moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła 5,8 GW, o 213 MW przekraczając prognozę. W stosunku do II kwartału 2016 r. przybyły 153 MW. ME poinformowało również, że w ciągu całego 2016 r. wzrost łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji OZE wyniósł o 1,445 GW. Z tego 1,22 GW przypadło na energetykę wiatrową. Resort ocenił też, że dzięki zmianie ustawy z 2016 r. nastąpiło przyspieszenie rozwoju energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej. W Polsce do końca 2016 r. zainstalowano 17 tys. 545 systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 192,82 MW. Z tego znacząca większość – 17 tys. 72 systemy o łącznej mocy 93,72 MW to instalacje prosumenckie, niewymagające koncesji na produkcję energii elektrycznej, a jedynie zgłoszenia o przyłączeniu do sieci. Oznacza to, że osiągnięcie minimum jakiego wymaga Unia Europejska nie jest zagrożone. Przypomnijmy tylko, ze owym minimum jest 15-proc. udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto.
Dalszy rozwój to priorytet
Ministerstwo Energii podkreśliło, że priorytetem jest dalsze wzmacnianie rozwoju energetyki rozproszonej. Jako inne priorytety resort wskazał rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz przyłączanie do niej nowych odbiorców. Ta część energetyki ma się jednak opierać na węglu. Ogromna część miejskich elektrociepłowni wymaga szybkiej modernizacji. Są to  obiekty mające po 40 i więcej lat. Używane tam kotły  są więc mało efektywne. Wymiany wymagają też sieci przesyłowe. Konieczne jest też według Ministerstwa Energii wypracowanie rozwiązań promujących rozwój instalacji kogeneracyjnych. O rozwoju  nie będzie też mowy, jeśli w większym niż dotąd stopniu nie będziemy wdrażać technologii innowacyjnych i rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i ekonomiczną. Ministerstwo Energii poinformowało parlamentarzystów o konieczności rozwoju klastrów energii i zwiększeniu inwestycji w niewielkie (do 1 MW) źródła energii.
Największy wzrost wyprodukowanej energii odnotowuje branża energetyki  wiatrowej. Ale wciąż daleko nam do takich ilości energii jakie produkowane są w krajach Europy zachodniej. Na zdjęciu farma wiatrowa z klocków LEGO. Międzynarodowy koncern już teraz pozyskuje energię do swojej produkcji ze źródeł odnawialnych
(www.lego.com/en-us/aboutus/news-room).
(źródło: www.rp.pl)
(fot.: Lego)
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE