Biogazownia, farma fotowoltaiczna i szereg innych zakładów oraz instytucji stworzą Ostrowski Klaster Energetyczny.

Reklama

Umowę w sprawie jego utworzenia podpisała Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego SA Marek Kolasiński oraz Krzysztof Kochanowski, prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii. Podobne projekty mają powstać w Oławie i Gliwicach.

Ostrowski Klaster Energetyczny to rodzaj spółdzielni energetycznej, zrzeszającej lokalnych producentów, dystrybutorów oraz odbiorców energii. Zainteresowanych przystąpieniem do tego stowarzyszenia jest  50 firm.  Ma to pozwolić na lokalny handel prądem z pominięciem wysokich opłat przesyłowych.

Obecnie odbiorcy płacą wysoką cenę za energię elektryczną, a równolegle przedsiębiorcy którzy ją produkują, odsprzedają prąd zakładom energetycznym za bardzo niską cenę. Idea klastra energetycznego polega na tym, by pominąć pośrednika i zaopatrywać się w prąd „u siebie” – mówi Marek Kolasiński, prezes CRK SA.

Ostrowski Klaster Energetyczny uniezależni miasto

Ostrowski Klaster Energetyczny sprawi, że miasto będzie „samowystarczalne energetycznie”.  Największym lokalnym producentem energii jest obecnie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Produkuje ją na potrzeby własne, a także dostarcza do takich podmiotów jak „Sklejka-Eko” czy Galeria Ostrovia. Z energii tej korzystał będzie niebawem także Miejski Zakład Komunikacji.  „Zieloną energią” wyprodukowaną przez OZC będzie ładował autobusy elektryczne. Energię elektryczną produkuje także Oczyszczalnia Ścieków w Rąbczynie. Jest ona wykorzystywana na potrzeby własne, a nadwyżki są odsprzedawane.

Zależy nam, aby maksymalnie zwiększyć produkcję energii na terenie miasta poprzez rozbudowę elementów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnej – mówi Marek Kolasiński, prezes CRK SA. – Dzięki temu pieniądze za energię będą pozostawać w Ostrowie. Planujemy między innymi uruchomienie produkcji energii z biogazu przy sortowni śmieci, mamy też gotową dużą koncepcję budowy farmy fotowoltaicznej, jesteśmy też również otwarci na dostawców prywatnych, szczególnie że już dzisiaj około 50 podmiotów wyraziło zainteresowanie przystąpienie do OKE.

Ostrów terenem doświadczalnym

Pilotażowy program, który izba będzie prowadzić przy pomocy klastrów energetycznych to sposób na wdrażanie i testowanie nowych technologii.

Wybraliśmy państwa projekt spośród 13 – mówi prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii, Krzysztof Kochanowski – W programie pilotażowym będziemy realizować projekty z Ostrowa Wielkopolskiego, Oławy i Gliwic. Jednym z kryteriów wyboru partnerów było podejście władz samorządowych, gdyż musi być w tym obszarze pełne zrozumienie i pełna współpraca.

Pilotaż zakłada systemowe podejście do procesu zarządzania klastrem energetycznym. Dotąd nikt w Polsce nie uruchomił jeszcze w pełni klastra. Będzie to więc spore wyzwanie, ale i duża szansa. – Nie określamy dzisiaj ile ten pilotaż będzie trwał, gdyż może trwać pięć, a nawet dziesięć lat – dodaje prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii.

– Program rozpoczniemy od opracowania studium wykonalności. Dopiero na podstawie jego wyników określimy proces inwestycyjny i okres realizacji. Nie wykluczam, że w trakcie pilotażu odkryjemy nowe możliwości, które dzisiaj brzmią fantastycznie. Wyobrażam sobie na przykład, że kierowca podjeżdżający samochodem elektrycznym do „słupka zasilającego” będzie klikał w panelu wybór dostawcy energii, sposób płatności. Może przy okazji zakupi w pakiecie inne usługi oferowane przez danego operatora, jak choćby usługę ciepłowniczą.

Polska Izba Magazynowania Energii działa od roku 2016. Jest to organizacja lobbująca na rzecz rozwoju rynku energii z wykorzystaniem technologii skutecznego jej magazynowania. Zrzesza ona podmioty zainteresowane rozwojem technologii magazynowania energii.

Energia czyli pieniądze na rozwój

Ostrowski Klaster Energetyczny i udział w programie pilotażowym to dla miasta  szansa na dodatkowe pieniądze zewnętrzne. Pierwsza pula tych pieniędzy ma zostać rozdysponowana jesienią tego roku.

Do tego pierwszego rozdania środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę i wdrażanie klastrów energetyczny chcemy się maksymalnie dobrze przygotować – mówi prezes CRK SA – Przystąpienie do pilotażu otwiera nam nowe możliwości.

Źródło:http://umostrow.pl/aktualnosci/

Na zdjęciu: Umowę w sprawie jego utworzenia podpisują Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego SA Marek Kolasiński oraz Krzysztof Kochanowski, prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii.

Fot: www.umostrow.pl/aktualnosci

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE