Organizacja Carbon-Free Europe (CFE) we współpracy z Evolved Energy Research opublikowała najnowszy roczny raport na temat dekarbonizacji. Dokument dostarczy informacji o postępach Europy związanych z osiągnięciem neutralności węglowej.

Tegoroczna analiza Carbon-Free Europe zawiera wytyczne dotyczące bieżącej polityki unijnej i wskazuje kierunek, w jakim powinna podążać Europa, aby zrealizować ciążące na niej zobowiązania klimatyczne.

Reklama

Carbon-Free Europe

Carbon-Free Europe działa na rzecz wsparcia programu dekarbonizacji i wysiłków ukierunkowanych na modernizację europejskich systemów energetycznych. Organizacja stara się zachęcić rządy krajowe do wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych opartych na czystej energii.

W zeszłym roku stowarzyszenie przedstawiło swój pierwszy model systemów energetycznych, w ramach którego zidentyfikowano ścieżki, umożliwiające realizację zobowiązań w zakresie zerowej emisji netto do 2050 roku.


Odchodzenie od węgla następuje zbyt wolno. Klimat znów się ociepli


Suwerenność energetyczna Europy

Inwazja na Ukrainę uwypukliła kryzys dostaw energii i cen, który wynika z uzależnienia Europy od paliw kopalnych.

Analiza CFE pokazuje, w jaki sposób unijne programy „Fit for 55” i „REPowerEU” pomogą zrezygnować Europie z rosyjskiego gazu ziemnego. Według raportu te projekty otworzyły drogę do transformacji energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu suwerenności energetycznej państwom członkowskim.

Wyjątkowym dostawcą zarówno czystej energii elektrycznej, jak i wodoru może stać się Ukraina. Dzięki wiatrakom i fotowoltaice kraj jest w stanie wyprodukować blisko 100 GW do roku 2050.

Unia Europejska

Według raportu Unia Europejska, aby utrzymać gospodarkę opartą na czystej energii, będzie musiała zbudować nową infrastrukturę – sieci elektroenergetyczne, rurociągi wodorowe i CO2. Wymaga to szybszego ustalenia lokalizacji, wydawania pozwoleń i finansowania projektów.

UE powinna również uprościć zasady krótkoterminowego finansowania badań i rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii niezbędnych do długofalowej dekarbonizacji.

– Efektywna i skuteczna droga do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 będzie opierać się na osiągnięciu równowagi pomiędzy krótko- i długoterminowym planowaniem strategicznym w Unii Europejskiej ‒ powiedziała Isabelle Chan, starszy doradca ds. badań w CFE. – W miarę podejmowania przez kraje wysiłków na rzecz włączenia nowych celów do swoich krajowych planów energetyczno-klimatycznych, w tym przewidzianych w programach Fit for 55 i REPowerEU, aby odnieść sukces, muszą one również brać pod uwagę potencjał i jakość zasobów odnawialnych, bariery społeczne, ograniczenia w użytkowaniu gruntów i transgraniczne przepływy energii z sąsiednimi regionami. Najnowsza analiza modelowania Carbon-Free Europe podkreśla znaczenie tego podejścia i wskazuje kroki, jakie muszą podjąć europejscy liderzy klimatyczni, aby sprostać temu wyzwaniu.


Czytaj również: Ukraińska rewolucja biometanowa w cieniu wojny


Globalna konkurencyjność na rynku czystej energii

Kluczowe znaczenie w kontekście niezawodnej i przystępnej cenowo czystej sieci energetycznej ma także wspieranie elastyczności. Przykładowe działania w tym zakresie to m.in. reforma projektu rynku energii elektrycznej i aktualizacja projektu stawek z uwzględnieniem kosztów ogólnosystemowych.

– W rocznym raporcie na temat dekarbonizacji opracowanym przez Carbon-Free Europe podkreślono, że Europa jest w stanie zrealizować cele klimatyczne i energetyczne bez konieczności powrotu do paliw kopalnych, pomimo obecnego kryzysu energetycznego i wzrostu kosztów ‒ powiedziała Lindsey Walter, współzałożycielka CFE. – W miarę jak decydenci polityczni opracowują i finalizują elementy GDIP, należy podejść priorytetowo do modelu uwzględniającego rozwiązania technologiczne, by zapewnić Europie nie tylko niezależność energetyczną, ale także wzmocnić jej globalną konkurencyjność na rynku czystej energii.

 

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: PAP Media Room

zdjęcie: Pixabay

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE