Ogrzewanie wodorem pojawi się na jednym ze śremskich osiedli. To nowatorski projekt nie tylko w skali Polski, ale też całej Europy. 9 listopada podpisano umowę, która otwiera drogę do stworzenia realizacji projektowej.

Reklama

Osiedle przyszłości

W Śremie powstać ma całe osiedle, na które składać się będzie 8 czterokondygnacyjnych budynków, co łącznie przyczyni się do wybudowania 195 nowych mieszkań. Na lokalizację wybrano ulicę w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Warty. Za opracowanie i koordynację projektu osiedla odpowiadać będzie poznańska firma Con-Project.

– Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych. Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego czy pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem są rozwiązaniami znanymi i sprawdzonymi w wielu wariantach. To, co wymagało od naszych projektantów zastosowania nietypowych rozwiązań projektowych, to przede wszystkim wykorzystanie technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem c.o. i c.w.u. opartym na gruntowych pompach ciepła – podkreśla Ryszard Grzęda, prezes Con-Project.


Czytaj też: Biometan, atom i Ciepłownia Przyszłości


Ogrzewanie wodorem jako innowacja

Za projekt kotłowni wodorowej i wszelkich aspektów technologicznych związanych ze spalaniem tego ekologicznego gazu, odpowiadać będzie SES Hydrogen Energy.

– Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowo powstające budynki muszą być bezemisyjne – podkreśla Mateusz Sołtysiak, prezes zarządu SES Hydrogen Energy.

Wodór wytwarzany będzie w procesie elektrolizy. Do jego produkcji zostanie wykorzystana woda deszczowa i energia generowana przez panele fotowoltaiczne. Koncepcja zakłada, że wodór w sezonie zimowym posłuży do dostarczenia ciepła do mieszkań, a przez cały rok będzie stosowany do ogrzewania wody. W okresie letnim nadwyżka produkcji energii słonecznej będzie wykorzystywana do produkcji wodoru, który następnie zostanie zmagazynowany.


Czytaj też: Biometan w Europie. Kto już na niego postawił?


Na kotłownię wodorową składać się będą: kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów, moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, a także układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła.

SES Hydrogen zapewnia, że kocioł będzie eliminować emisję gazów cieplarnianych oraz pyłów. Wszystko dzięki zastosowanym substratom – wodorowi i tlenowi – oraz obiegowi zamkniętemu. Ponadto układ zostanie zaprojektowany tak, aby w całym procesie prowadzony był odzysk wody, która następnie z powrotem trafi do elektrolizera.

Gaz to nie jedyna docelowa metoda grzewcza osiedla przyszłości. Zakłada się dywersyfikację źródeł ciepła. Ogrzewanie dla osiedla będzie pochodzić także z pomp ciepła solanka-woda.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: Śrem Nasze Miasto

Źródło: SES Hydrogen

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE